В Комисията по отбрана: 100 процента „за“

30.11.2019 г. В Комисията по отбрана: 100 процента „за“

 Спирдон Спирдонов

В две поредни заседания членовете на Комисията по отбрана в парламента вземат решения с пълно единодушие, т.е 100 процента „за“ без „против“ и „въздържали се“.

На 21 ноември бе обсъден  и подкрепен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване. Валентин Радев, един от вносителите,  посочи, че с предлагания проект се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейностите по издаването на някои разрешения за унищожаване и транспортирането на територията на Република България на касетъчните боеприпаси и противопехотни мини.
На 28 ноември бе подкрепен Законопроектът за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-B-UCA “Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation), включващи лицензи за операционна система „Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за усвояване на новото оборудване”, внесен от Министерски съвет.

Договорът, на обща стойност $ 416,396 USD, е подписан от заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на 28 октомври 2019 г. Този договор, наречен „Писмо за предлагане и приемане на офертата“ (Letter of Offer and Acceptance – LOA), е изготвен съобразно изискванията на американското законодателство за военни продажби по Програмата Foreign Military Sales (FMS), която строго регламентира възможностите за придобиване на американско военно оборудване и техника. Той представлява оферта с условия за доставка от страна на американското правителство.

Също на заседанието на комисията на 28 ноември бе одобрен Законопроектът за ратифициране на Международен договор за покупка и доставка между правителството на Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен ловец „Мааслуис”, клас „Трипарти”, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс”, клас „Трипарти”, с бордови № М859, № 902-02-30, внесен от Министерски съвет. Договорът за покупка и доставка, на обща стойност 1,996,000 евро, е подписан на 7 ноември 2019 г. от нидерландска страна и на 11 ноември 2019 г. от българска страна.