Продължава развитието на съвместните съоръжения със САЩ

30.11.2019 г. Продължава развитието на съвместните съоръжения със САЩ

 Финансираните от САЩ проекти, както и тези, изпълнявани по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, обаче, предупреждава заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, не могат да осигурят на 100% необходимата инфраструктура за базиране на летище „Граф Игнатиево“ на новопридобития боен самолет. И уточнява, че за покриване на недостига от сгради и съоръжения ще бъдат използвани и средства от националния бюджет, но и за тези проекти ще се разчита на помощта, която американските специалисти могат да окажат с експертизата си по отношение експлоатацията на F-16.

Otbrana.com

Силите на САЩ имат възможност да изпълняват финансирани от Конгреса на САЩ инфраструктурни проекти за развитие на съвместните съоръжения у нас. Това посочва в интервю за в. „Българска армия“ зместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов. Тази възможност е факт благодарение на  Споразумението между правителството на България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО). Това, посочва вицеадмиралът, е мощен инструмент, който се използва прагматично от двете страни с цел превръщането им в модерни съоръжения, предоставящи необходимите  условия за тяхното пълноценно използване.  В периода от 2009 г. до 2012 г., посочва той,  Силите на САЩ изградиха на УП „Ново село” нова база. Същата е въведена в експлоатация и активно се използва за настаняване на формированията, използващи полигона. Не трябва да забравяме, казва заместник-началникът на отбраната,  и приноса на американската страна за изграждането на водопровод от язовир „Камчия”, с който освен базата бяха водоснабдени и шест населени места в областите Сливен и Бургас (гр. Сунгурларе и селата Черница, Славянци, Чубра, Пъдарево и Мокрен), както и осигуреното финансиране за реконструкцията на моста над р. Мараш, който се използва от всички пътни превозни средства, преминаващи през тази отсечка от националната ни пътна мрежа.

С това не се изчерпвали усилията на САЩ за развитието на УП „Ново село”, като съвместно съоръжение. Включително и към момента продължава изпълнението на финансирани от американската страна инфраструктурни проекти за развитие на работната зона на полигона.
В изпълнение на ССОО двете страни, отблязва вицеадмирал Ефтимов,  работят в тясна координация и по развитието на инфраструктурата на летище „Граф Игнатиево”. Там с финансови средства на САЩ се изпълняват основно проекти, свързани с развитието на летищната инфраструктура (ремонт на съществуващите пътеки за рулиране на самолетите, изграждане на стоянки за изтребители, сгради за летателния и техническия състав). Финансираните от САЩ проекти, както и тези, изпълнявани по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, обаче, предупреждава заместник-началникът на отбраната, не могат да осигурят на 100% необходимата инфраструктура за базиране на летището на новопридобития боен самолет. И уточнява, че за покриване на недостига от сгради и съоръжения ще бъдат използвани и средства от националния бюджет, но и за тези проекти ще се разчита на помощта, която американските специалисти могат да окажат с експертизата си по отношение експлоатацията на F-16.