Щабът на Съвместното командване на силите повиши оперативните си способности

02.12.2019 г. Щабът на Съвместното командване на силите повиши оперативните си способности

 Otbrana.com

Съвместна щабна тренировка за усъвършенстване на дейността на Съвместния оперативен център (СОЦ) с участието на военнослужещи от СКС, видовете въоръжени сили и служба „Военна полиция” се проведе през миналата седмица в НВУК „Чаралица”.

 По време на щабната тренировка, под ръководството на полковник Христо Христов - началник на отдел „Операции”  в Съвместното командване на силите се отработиха въпросите по управление на съвместните сили при провеждане на операция по защита на териториалната цялост на страната. Синхронизира се бойният ритъм в СОЦ с оперативните центрове на компонентните командвания, съобщават от СКС.

Тренировката спомогна за усъвършенстване на действията на длъжностните лица в СОЦ за водене на операция от съвместни сили и се приложиха на практика разработените стандартизиращи оперативни процедури на Съвместното командване на силите.