Защо начело на Сухопътни войски, ВВС и ВМС да не стоят командващи, а не командири, както е сега?

08.01.2020 г. Защо начело на Сухопътни войски, ВВС и ВМС да не стоят командващи, а не командири, както е сега?

 Защо военните училища да не са подчинени на военния (началника на отбраната, респективно командващите видовете въоръжени сили)?

Полковник от запаса Валентин Цветанов

След като с предлагания от МО Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили (ЗОВС), се предвижда и промяна на Закона за военното разузнаване, с оглед прецизиране на определена разпоредба - не е ли възможно да се предложи и изменение в чл. 60в на ЗОВС, относно командванията на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили, на Военноморските сили, като думата „командири” се замени с „командващи”.

Твърдо съм убеден, че ще е налице подкрепата на видовете въоръжени сили и на сегашните им командири! При подготовката на евентуалните мотиви, освен историческата традиция, може да се има предвид дори и само това, че в командната верига има съществени разлики в нивата от „командир на отделение” до „командир на вид въоръжена сила”!

Предлаганият проект би могъл да включва и предложение за изменение в текста на чл. 78 от същия ЗОВС, относно промяна в подчинеността поне на висшите военни училища. При подготовката на евентуалните мотиви може да се има предвид и следното разсъждение:

Какви са училищата? Военни! За какво и на какво се обучават курсантите във висшите военни училища? Обучават ги на военно дело! В чий интерес се обучават? На държавата и за нуждите на видовете въоръжени сили! Защо са различни военните училища? Защото имаме различни видове въоръжени сили! Какви стават (остават) курсантите, след като завършат висшите военни училища? Стават офицери и остават военни! Защо тогава военните училища да не са подчинени на военния (началника на отбраната, респективно командващите видовете въоръжени сили)? Нали, съгласно закона, този началник на отбраната е непосредствено подчинен на министъра на отбраната?! Т.е. лостовете за въздействие от страна на министъра на отбраната не се отнемат!

Поредният „Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България…” би могъл да включва и още неща, за да бъде усъвършенстван Закона, но силно се надявам, че този Закон ще придобие по-друг вид - след като завърши поредния, извършващ се и в момента, Стратегически преглед на отбраната!

С уважение към Вас, към читателите Ви и към всички, служещи и работещи в системата на българските Въоръжени сили!