Клуб „КСВ“ увеличава състава си

10.01.2020 г. Клуб „КСВ“ увеличава състава си

 Спирдон Спирдонов

Нарастване на броя на членовете на клуб „КСВ“ към Столичата организация на СОСЗР бе отчетено на годишното събрание. В клуба членуват 22 генерали и офицери, които са служили в Командването на Сухопътните войски, вкючително и председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков.  

Поредица от организационни и военно-патриотични прояви изброи в доклада си председателят на клуба полковник от запаса Пеню Стаматов. През настоящата година вниманието ще бъде насочено към отбелязването на 75 години от Победата през Втората световна война, подпомагане на усилията за обединение на запасното войнство, подобряване на социалния статус на членовете на клуба и привличане на нови.

Висока оценка за работата на клуба дадоха председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков и председателят на Столичната организация бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов.