Защо освобождаваме полковници и генерали от достойна служба в запаса и резерва?

10.01.2020 г. Защо освобождаваме полковници и генерали от достойна служба в запаса и резерва?

 Тотално губим след уволнението им сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери, става ясно от предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили.  Ще имат право да служат до 58 години, но пределната възраст за тях в запаса е 55 години. Т.е. и те са загубени за резерва и запаса. Дори няма да се водят на военен отчет, като свалят пагоните. Както четиризвездните генерали и адмирали. Те ще служат до 65 години, но ще ги водят на военен отчет до 63 години.

Спирдон Спирдонов

По всичко личи, че предложените изменения на Закона за отбраната и въоръжените сили са писани сами за себе си. Най-малкото, в интерес на службата, не са съобразени със Закона за резерва на въоръжените сили. За какво става дума?

Ако депутатите подкрепят предложението на Министерството на отбраната за вдигане пределната възраст за военна служба, полковниците ще се уволняват на 59 години. Остава им само една година ангажимент в запаса или резерва, защото там пределната възраст за старшите офицери е 60 години. Почти същото положение е за подполковниците и майорите. Те ще се водят на военен отчет две години.

За бригадните генерали, генерал-майорите и генерал-лейтенантите възможноста да се изявяват в запаса и резерва е ограничена от 1 до 2 години. По-интересно стои въпросът с четиризвездните генерали и адмирали. Те ще служат до 65 години, но в запаса и резерва могат да бъдат до 63 г. Т.е. тотално са освободени от този ангажимент след уволнението си. Жалко за подготовката и опита им.

Още по-интересно е при сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери. Те са като четиризвездните генерали и адмирали. Ще имат право да служат до 58 години, но пределната възраст за тях в запаса е 55 години. Т.е. и те са загубени за резерва и запаса. Дори няма да се водят на военен отчет след уволнението си.

Логично е да последват промени и в Закона за резерва на въоръжените сили. В противен случай излиза, че службата в действащата армия е много по-лека от тази в запаса и резерва.