Някои ще пием една студена вода за вярна служба под знамената

11.01.2020 г. Някои ще пием една студена вода за вярна служба под знамената

 Подполковник от запаса Петър Желев

Пише Ви офицер от запаса. Искам чрез вашата медия да дискутирам предложението на МО за увеличаване на пределната възраст с три години на военнослужещи, които не са упражнили правото си да получават и пенсия. Прочетох мотивите на МО и искам да задам два въпроса на МО.

1.Защо това вдигане на възрастта не беше направено преди четири години, когато беше прието правилото за пенсия и заплата. И тогава недостигът на личен състав беше голям, което сега е главния мотив за вдигане на възрастта.

2.Не счита ли МО, че около 1200 военнослужащи, които през последните три години са навършили пределна възраст и не са упражнили правото си на пенсия по някакъв начин няма да бъдат ощетени с приемането на поправките в ЗОВС.

Аз като военослужащ, който не беше упражнил правото си на пенсия до навършване на пределна възраст и останалите като мен през последните три години с две думи ще пием студена вода за вярна служба пред знамената. За информация аз бях командир на полигон „Ново село“.