Обсъдиха възможностите за социално подпомагане на ветерани и военноинвалиди

14.01.2020 г. Обсъдиха възможностите за социално подпомагане на ветерани и военноинвалиди

 Otbrana.com

По инициатива на Съюза на ветераните от войните на България и Министерството на отбраната днес се проведе среща с представители на Агенцията по социално подпомагане. Участваха Цветанка Паунова, главен експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“  и  Ирена Карабельова, главен експерт в отдел „Социални и семейни помощи“ в Главна дирекция „Социално подпомагане“ на агенцията. Те разясниха възможностите, които дава системата на социалното подпомагане, за подобряване на жизнания статус на нуждаещи се ветерани и военноинвалиди. Сред обсъжданите въпроси бяха механизмите за домашен социален патронаж, еднократна финансова помощ, социален и личен астистент за самотни и инвалидизирани ветерани, както и помощи за отопление.

Срещата се проведе в офиса на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България. Директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО Иво Антонов подчерта, че през настоящата година социалната политика ще бъде приоритет за министерството. Експертите от АСП изразиха пълна подкрепа за социалната полиика на МО и в частност на инициативата за подпомагане на ветерани и военноинвалиди, за настаняване в хосписи и специализирани заведения.

В срещата участваха още председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев, заместник-председателите на Съюза на ветераните от войните на България полковник от запаса Петър Пандурски и доц. д-р Софи Пинкас – ветеран от войната, както и членовете на Изпълнителното бюро на Съюза Мария Стоянова – ветеран и председател на Столичната организация, Емилия Стойчевска и генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов.  Петър Велчев предложи да се изучи опитът на САЩ в тази сфера. Представителите на Съюза на ветераните от войните на България получиха конкретна информация как струкутрите по места да използват социалните услуги на държавата. Такива срещи се предвиждат и за в бъдеще.