Предизвикателствата за ВВС са възстановяване на увереността, самочувствието и мотивацията на хората

16.01.2020 г. Предизвикателствата за ВВС са възстановяване на увереността, самочувствието и мотивацията на хората

 Otbrana.com

Анализ на подготовката и войсковата служба във Военновъздушните сили през 2019 година се проведе днес под ръководството на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, съобщават от Пресцентъра на МО. „Основните задачи, произтичащи от Плана за дейността на Военновъздушните сили  през 2019 г., са изпълнени успешно. ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнението на задачите по трите основни мисиите на въоръжените сили“, посочи в анализа генерал-майор Цанко Стойков. Той изтъкна високия професионализъм, с който личният състав осигурява  непрекъсната и ефективна защита на българското и коалиционното въздушно пространство и участва активно в изпълнението на мисията „Принос към националната сигурност в мирно време”.

Командирът на ВВС направи преглед на подготовката на личния състав и на изпълнението на задачите през изминалата година. Той акцентира и на работата по приоритетните инвестиционни проекти. „Реализирането на проектите за модернизация с акцент върху придобиването на нов боен самолет са фундаментални за успешното развитие на способностите на ВВС и постигането на оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса“, посочи генерал-майор Цанко Стойков.

„През 2019 г. предизвикателствата пред ВВС бяха насочени към възстановяване на увереността, самочувствието и мотивацията на личния състав, към повишаване на неговата подготовка“, отбеляза командирът на ВВС.  В този смисъл  усилията са били съсредоточени за осигуряване на приемственост и достигане на ниво на подготовка на младите специалисти във войските за носене на бойно дежурство и участие в национални и международни учения и тренировки. „Паралелно с това на всички нива предприехме решителни действия за минимизиране на въздействието на основните рискови фактори, свързани с безопасността на полетите“, заяви генерал-майор Цанко Стойков.

През 2020 г. усилията на командването и личния състав на ВВС приоритетно ще бъдат насочени в няколко направления: съхраняване,  поддържане и повишаване на нивото на летателна подготовка за изпълнение на основните задачи в родовете авиация; осигуряване на изправна и боеготова техника; повишаване на способностите на младия летателен състав; участие в национални и международни учения; активни действия за осигуряване на високи нива на безопасност на полетите. „Тези приоритети ще осигурят поддържането на родовете войски на ВВС в състояние, гарантиращо ефективното изпълнение на мисиите и задачите за осигуряване на функционирането на системата за военна сигурност и отбрана на Република България, участие в развитието на отбранителните способности на Българската армия и изпълнение на поетите съюзни ангажименти“, посочи командирът на ВВС.   

На анализа присъстваха началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов, съветникът на президента по военната сигурност бригаден генерал Васил Лазаров, командирите на военни формирования от състава на ВВС.

„Приветствам усилията, положени от командния състав на Военновъздушните сили за мотивацията на личния състав и повишаване на способностите“, заяви началникът на отбраната генерал Андрей Боцев. Той посочи, че ратифицирането на сделката за придобиване на нов тип боен самолет ще затвърди ролята и мястото на Военновъздушните сили, но и ще постави нови предизвикателства, свързани с подготовката за усвояването и приемането му на въоръжение. „Същевременно ще се придобият нови отбранителни способности за адекватно реагиране при кризисни ситуации и ефективна защита на националните интереси на Република България“, категоричен бе началникът на отбраната. Генерал Андрей Боцев заяви, че една от основните цели на ръководството на Министерството на отбраната е изграждането на модерни ВВС, адекватни на съвременната среда за сигурност, притежаващи необходимите способности за изпълнение на поставените задачи и надежден партньор в колективната система за отбрана.