Командирът на Сухопътните войски: Правим най-доброто с това, което имаме

22.01.2020 г. Командирът на Сухопътните войски: Правим най-доброто с това, което имаме

 Макар и в условията на висок некомплект, подготовката в Сухопътни войски се провеждаше за поддържане и развитие на съществуващите отбранителни способности, необходими за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, като основните усилия бяха насочени по мисия „Отбрана, каза генерал-майор Михаил Попов на годишния анализ.

Otbrana.com

В присъствието на заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, съветника по военната сигурност на Президента на Република България бригаден генерал Васил Лазаров, командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, командира на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, представители на Инспектората на МО, на командването на ВМС, Съвместното командване на специалните операции, ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования днес се проведе Анализ на подготовката на командирите, щабовете и военните формирования от Сухопътните войски за учебната 2019 г., съобщават от КСВ

С усилията, старанието и професионализма на всеки един от състава на Сухопътните войски успяхме да поддържаме ръста на подготовка на щабовете и военните формирования за изпълнение на задачи по трите мисии на въоръжените сили. Основните планирани мероприятия по подготовката през годината са изпълнени. Въпреки съпътстващите ни трудности, резултатите от нашата дейност са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна. С настоящия анализ си поставяме за цел не само да оценим степента на изпълнение на поставените задачи и действителното състояние на подготовката на щабовете и формированията, но и да изследваме факторите, влияещи на дейността и да разкрием същинските причини, довели до недостатъците или успехите. В резултат на анализа следва да се извлекат поуки и да се предприемат конкретни мерки за повишаване на нивото на подготовка през следващата година” – каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в обръщението си към участниците във форума.

Макар и в условията на висок некомплект, подготовката в Сухопътни войски се провеждаше за поддържане и развитие на съществуващите отбранителни способности, необходими за изпълнение на задачите по трите мисии на въоръжените сили, като основните усилия бяха насочени по мисия „Отбрана”.

Генерал-майор Михаил Попов акцентира и върху съвместната подготовка като един от приоритетите през годината. Участието в международни учения, подготовки и обучения в чужбина се затвърди като ефективна форма за обучение на офицерите и формированията за работа и изпълнение на задачи в многонационална среда и допринася все повече за повишаване подготовката, полевата натренираност на формированията и оперативната съвместимост със страните от Алианса. Планирано е и през 2020 година да продължат участията в учения и ротационни подготовки в тренировъчните центрове на силите на САЩ в Европа.

Подготовката на декларираните формирования през изминалата година се извърши в съответствие с поетите ангажименти. Усилията на формированията бяха насочени към поддържане на способности за изпълнение на определена мисия, като се усвояваха различни видове бойни и небойни действия за постигане на необходимата готовност за участие в колективната отбрана на НАТО.

Една от основните задачи  и през изминалата година беше подготовката на формирования за изпълнение на задачи по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”. Сухопътните войски са основния вид въоръжени сили, който допринася за формирането, подготовката и окомплектоването на контингентите за участие в мисии извън страната. И в този момент те с успех изпълняват поставените им задачи в тясна връзка и взаимодействие с нашите коалиционни партньори. Високата оценка, получена от тях, свидетелства за нивото на тяхната подготовка. Командирът припомни и приноса  на формированията на Сухопътните войски  при изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” - при оказване помощ на населението при преодоляване на последствията от бедствия на територията на цялата страна, както и оказване съдействие на  местната власт под формата на помощ със специална и инженерна техника, обучен личен състав и експертно мнение. „Дори и в момента военнослужещи от състава на 2-ра бригада обезвреждат поредния намерен боеприпас в района на гр. Стралджа“, допълни генерал-майор Михаил Попов.  Той посочи приоритетните направления в дейността на Сухопътни войски през 2019 година - запазване нивото на подготовка на формированията, насочване на усилията за преодоляване на недостига от военнослужещи, както и интензивна и активна работа по основните модернизационни проекти.

Участниците в анализа бяха запознати и със състоянието на войсковия ред и дисциплината във формированията за 2019 г. Предприетите конкретни мерки за подобряване на войсковия ред и дисциплината от командването на Сухопътните войски ограничиха предпоставките за допускане на инциденти и нещастни случаи.

„Съвместността между видовете въоръжени сили и родове войски в качествено нов подход в подготовката. Към това трябва да се стремим и изградим“, каза в обръщението си към участниците генерал-лейтенант Димитър Илиев. Той се спря също така и върху некомплекта, увеличаването на социалния пакет на военнослужещите, стратегическия преглед – План 2026-2032 г. и инвестиционните проекти.

В хода на анализа командири на формирования взеха участие в дискусия по въпроси, касаещи подготовката в Сухопътните войски -  предизвикателствата при подготовка на сборни формирования, ефективност при провеждане на щабните тренировки, процесите на планиране между теорията и практиката, както и процеса на обучение и възпитание като елемент на подготовката, съобщават от КСВ.

Накрая командирът на Сухопътните войски благодари на целия личен състав за положения труд през 2019 г. с думите правим най-доброто с това, което имаме и очерта основните направления за дейността през следващата 2020 г. Той награди  с купи призьорите в крайното класиране от проведените състезания и турнири между формированията от Сухопътните войски. Купата за заслужено първо място замина за Сливен – в.ф. 22220, на второ място  - 61 мбр – в.ф. 34750 -Карлово и на трето - в.ф. 28880 – Белене.