Приоритетите на генерал-майор Явор Матеев

23.01.2020 г. Приоритетите на генерал-майор Явор Матеев

 Създаването на Съвместното командване на Специалните операции (СКСО) е продължение на усилията на Министерството и на Щаба по отбраната за развитието на Силите за специални операции. В резултат на неговото по-нататъшно изграждане ще се променя и физиономията на Българската армия. Например, ще има ново силно формирование около столицата, предстои сертификация на морска тактическа група и въздушно звено. Сериозен ремонт ще има на полигона край Црънча. Ще бъде приет войсковият район в Чешнегирово и др. За приоритетите си командирът на СКСО генерал-майор Явор Матеев говори преди няколко дни в Комисията по отбрана на Народното събрание.  

Спирдон Спирдонов

„Да надградим това, което правихме реално през последните три години, но вече като съвместна структура за Специални операции.“ Генералът има предвид, че трябва да се изпълни това, което заповядва законът. Т.е. СКСО да планира, организира и пряко да ръководи провеждането на целия сектор Специални операции по суша, въздух и вода с използването на пряко подчинените формирования за Специални операции, които са регламентирани в Плана за развитие на въоръжените сили, както и с придаващи се формирования от другите видове и родове войски.

Тук като първа стъпка се очертава постигането на съвместност на самото командване, за да има експертизата да планира и провежда тези операции. Важно място заема и изграденият вече Учебен център за подготовка на специалните сили. Той е  със статут, ранг и щат, които да позволяват да се провеждат всички курсове и преподготовки.

„Ще развием нашите формирования, като значително ще увеличим бойния им състав, т.е. операторите от Силите за специални операции.“ Става дума, че след една година ще бъде изградено ново формирование по състав и съдържание, което няма да бъде в Пловдив.  Предстои създаването на по-сериозна логистична структура, която да обслужва цялото командване и провеждането на съвместните специални операции. Създаден е щабен батальон.

Друг приоритет е модернизацията. „Това, което направиха Министерството на отбраната и Щабът на отбраната преди две години и половина, като създадоха отделна Програма за финансирането на Специалните сили, качествено преобрази начина, подхода и реалностите по преоборудването на Силите за специални операции“. За последните две формированието е придобило лична екипировка, оборудване, средства за разузнаване, средства за лична и индивидуална защита чрез българско и амриканско финансиране.

„Като следващ приоритет поставям воденето на постоянна съвместна подготовка със сродните формирования от Българската армия и основно с Морския специален разузнавателен отряд.“ От думите му става ясно, че на това формирование на ВМС му предстои да се развива с бързи темпове и да изпълнява цел на силите, която е за предоставяне на морска тактическа група за Специални операции. С командира на Военноморските сили се работи ежедневно, има разбиране, че това, което е взето като политическо решение е изписано в закона, ще се изпълнява, посочва генерал-майор Матеев. Заедно, допълва той, ще провеждаме съвместни специални операции, когато отрядът ще ни бъде оперативно подчинен.

„Следващ приоритет е постоянна съвместна подготовка с формированието в състава на Министерството на вътрешните работи.“ СКСО и  Отрядът за борба с тероризма на МВР имат основни отговорности като оператори, като пряко действащи лица, при изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за противодействие на тероризма. В същото направление е взаимодействието с ДАНС, с Националната служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, както и с всички формирования от Силите за специални операции на НАТО.

Предстоят поредица от сертификации. „Ако целта на сухопътните групи за Специални операции  изпълняваме повече от 10 години, до 2 години предстои да сертифицираме Морската тактическа група, след 5 години - Военновъздушното звено за Специални операции“. Като цяло стремежът е до три-четири години да имаме много по-големи възможности да предоставяме щабни офицери и сержанти за компонентно командване Специалните операции на НАТО.

Добра вест е, че в края на миналата година е сключен Договор за изпълнение на Проекта за тоталната модернизация на сградния фонд на полигона в Црънча. До една година той трябва да бъде изпълнен. Вече се планират сериозни средства за модернизацията на наличния сграден фонд на СКСО. „Ще Ви кажа, че през тази година в нашия основен район, където са формированията, за първи път има централно парно отопление, нещо, което не е имало 100 години в този район. Това е изключителна придобивка за всички военнослужещи.“  По всичко изглежда, че района в Чешнегирово  ще бъде даден на Силите за специални операции, където се предвижда да бъде изнесен новосформираният Учебен център. Предстои работа и по сградния фонд на новото формирование, което ще бъде някъде в района на столицата, казва командирът на СКСО.