Военновъздушното училище стартира приема на курсанти и студенти

04.02.2020 г. Военновъздушното училище стартира приема на курсанти и студенти

 Otbrana.com

ВВВУ „ Георги Бенковски“  стартира от 12 февруари  до 29 февруари  2020 г. кампания по предварителен прием на курсанти и студенти за учебната 2020/2021г. Документи се приемат в информационните центрове в Централния военен клуб – София, военните клубове в Плевен, Шумен, Благоевград, Велико Търново  и военните окръжия в Пловдив и Враца, съобщават от възстановеното училище.

Кандидатите за курсанти кандидатстват за 22 места за специалностите „Летец-пилот“ и „Ръководител полети” за нуждите на ВВС и МВР.  23 са местата за 4-те инженерни / наземни специалности.

За студенти е обявен прием по 4 инженерни граждански специалности: 23 места за редовно обучение и 30 места за задочно обучение, за образователно квалификационна степен „бакалавър”.

Кандидатите за студенти подават документи във Военен клуб –гр. Плевен и военните окръжия в страната. Те полагат само общообразователен тест.

В рамките на два последователни дни, в посочените военни клубове и военни окръжия ще се проведат изпитите – общообразователен тест и тест по английски език.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити положени през годините от 2008 до 2020 за оценка от положен конкурсен изпит по дисциплините включени в тестовете: БЕЛ, история, математика, физика, химия , общотехническа подготовка , английски език

Признава се и оценката от кандидат-студентски изпити, положени в други акредитирани висши училища през 2020 година, за оценка от положен конкурсен изпит.

Кандидатите за курсанти задължително се явяват на изпита за физическа годност, който се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест: совалка 10 х10 , лицеви опори за 90секунди , коремни преси за 90 секунди , крос 1000 м.

Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка, която ще се извърши във Военен клуб- Плевен.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датата на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемната кампания 2020/2021г.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за ранния прием се извършва във Военномедицинска академия за времето от 16.03.2020 г. - 19.03.2020 г. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати, успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00.

Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.04.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.

В рамките на редовния прием ще бъдат обявени специалностите и броя на места за студенти по образователно квалификационна степен „Магистър”.

Подробности за кандидат-курсантската  и студентска кампания – на сайта на ВВВУ „ Георги Бенковски”.