Министър Каракачанов призова армията да не бъде използвана за политически цели

05.02.2020 г. Министър Каракачанов призова армията да не бъде използвана за политически цели

 Спирдон Спирдонов

„Като политик и държавник, аз съм тук да служа на българската нация да чуя какво мисли военното ръководство са състоянието на Българската армия. Моята задача е да защитавам интересите и нуждите на Българската армия, в т.ч. убеждавайки Народното събрание и правителството за необходимите способности, с които трябва да увеличим възможностите на Българската армия. Не съм си позволил в тези 2 години и 9 месеца и няма да си го позволя, докато съм министър на отбраната, да въвличам политиката в дейността на армията. Имам призив и към всички вас да не позволявате политиката да се бърка в проблемите на армията и армията да бъде използвана за политически цели.”  Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов днес при откриването на Годишната конференция на началника на отбраната генерал Андрей Боцев, обръщайки се към офицерския състав, който участва в проявата.

Министър Каракачанов подчерта, че е необходимо армията ни да притежава повече способности, за да изпълнява както конституционните си задължения, така и ангажиментите ни към колективната отбрана на НАТО. Това, според него, изисква повече инвестиции в отбраната, приоритизиране, задълбочена модернизация на способностите, прилагане на иновациите, сътрудничество със съюзниците и партньорите и грижа за личния състав, който е посветил живота и кариерата си на отбраната на страната.

Завършването на Прегледа на отбраната, бе определено от министъра, като една от основните задачи през първата половина на годината. Този преглед, уточни той, трябва да ни посочи как да реализираме важната цел към 2032 г. Българските въоръжени сили да имат необходимите съвместими отбранителни способности, за да са в състояние надлежно да изпълняват конституционните си задължения, възложените им мисии и задачи и ангажиментите на държавата ни в рамките на НАТО и тези в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Посочено бе, че МО е сред институциите, постигнали най-много конкретни резултати в рамките на провеждащия се Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност. Министърът призна, че това се дължи преди всичко на положените усилия от висшето военно командване.

До къде е стигнал Прегледът на отбраната? С активното участие на военната експертиза са дефинирани минималните отбранителни способности. Сега, каза министърът, предстои главното – остойностяване и приоритизиране на способностите за поддържане и развитие, както и тези в дефицит. Той очаква финализиране на всички дейности, за да получи окончателния доклад. След това предстои подготовката и приемането на стратигеческите документи Програмата за развитие на отбранителните способности до 2032 г. и на нейна основа – Плана за развитие на Въоръжените сили до 2026 г. Министърът посочи, че се планира обществено обсъждане на резултатите от прегледа. Той, каза, че очаква подкрепа и от правителството и от парламента за новата програма.

Очертавайки приоритетите в изпълнението на правителствената програма, министърът отбеляза необходимостта от продължаване на инвестирането в хората на отбраната. Според него тенденцията на отлив на военнослужещи е прекъсната, но все още предстои много работа за гарантиране на стабилни резултати. От думите му стана ясно, че повишаването на престижа и привлекателността на военната професия остава в центъра на усилията на министерството. Едновременно с това продължава работата по реализацията на идеите за въвеждане на доброволна военна служба.

Модернизацията е другото наше главно направление през тази година, подчерта министърът. Той определи договорът за изтребителите, като начало на обновлението на ВВС. Прогнозира, че през тази ще стартират и другите два проекта – бойните бронирани машини за Сухопътни войски и патрулните кораби за ВМС. Продължава работата и по други проекти.

С цел адекватен отговор на новите предизвикателство на сигурността в света и региона НАТО е в процес на преструктураране на командната си структура и изграждане на силна колективна отбрана, посочи генерал Боцев. В същото време, продължи той, подлага на изпитание страните членки за постигане на необходимите способности. Всичко това налага ново степенуване на приоритетите в политиката за сигурност и определяне на актуални посоки на развитието на способности, смята началникът на отбраната. За това, посочи той, в заключителния етап на Прегледа на отбраната трябва да се намери точен баланс между необходимите отбранителни способности и прецизно планиране на разходите за тяхното изграждане и поддържане в условия на ограничен финансов ресурс. Генерал Боцев изрази очакване за предложения и коментари за подпомагане на усилията за изграждане на модерни Въоръжени сили.

В тази връзка бе и основният доклад на Годишната конференция на началника на отбраната генерал Андрей Боцев: „Тенденции в развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България“. Съдокладите и брифингите са също на тази тема, като те излизат от рамките на Въоръжените сили. Сред участниците са представители и на други министерства и ведомства. Стратегически визии за СКС, СВ, ВВС, ВМС и СКСО ще бъдат представени на втория ден на конференцията от генерал-лейтенант Люпчо Тодоров, генерал-майор Михаил Попов, генерал-майор Цанко Стойков, контраадмирал Кирил Михайлов и генерал-майор Явор Матеев. Утре генерал Боцев ще представи „Анализ на подготовката във въоръжените сили и на войсковата служба в Българската армия през 2019 г.“. Пред генералите, адмиралите и всички участници в конференцията ще говори президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили на Република България ген. Румен Радев.