1089 новоприети военнослужещи има през 2019 г.

09.02.2020 г. 1089 новоприети военнослужещи има през 2019 г.

 Кандидатите са били повече, но 20 процента от тях са отпаднали по медицински причини, 8 на сто не са се справили на изпита по физическа подготовка, а един процент се провалили на теста по обща култура. Около 7 процента се отказали и не са се явили на изпита по физическа подготовка и теста по обща култура, става ясно от отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на народния представител Христо Гаджев (на снимката)

Спирдон Спирдонов

Некомплектът от личен състав става основният проблем за политическото и военното ръководство на Въоръжените сили. Това бе посочено и на анализа на подготовката и войсковия ред през миналата година, проведен в четвъртък. През 2019 г. бяхме свидетели на кампнията „Бъди войник“. Какви са резултатите? Отговор дава министърът на отбраната Красимир Каракачанов на писмен въпрос на народния представител Христо Гаджев.

През 2019 г. на военна служба са приети 1089 военнослужещи, с уточнението, че все още не са приключили конкурсите за 295 длъжности. През 2018 г. приетите са 1117, като 311 от тях са по процедури, започали в предната година.

Кандидатите са били повече, но 20 процента от тях са отпаднали по медицински причини, 8 на сто не са се справили на изпита по физическа подготовка, а един процент се провалили на теста по обща култура. Около 7 процента се отказали и не са се явили на изпита по физическа подготовка и теста по обща култура.

Какъв е интересът към военната служба през последните години? Тенденцията е обезпокоителна. От 5-6 кандидата за едно място през 2013 г. до 2 кандидата за едно място и по-малко от един кандидат за едно място през 2017 г. Има малко отлепване от дъното след това. През 2018 г. кандидатите са един за едно място, а през 2019 г. – 1,3 за едно място, което се смята, че за това има  заслуга и на кампанията „Бъди войник“.

На каква възраст са кандидатите за военна служба? Отговорът на този въпрос е интересен и във връзка с предложените промени на Закона за отбраната и въоръжените сили за вдигане на пределната възраст за приемане на войници от 28 на 40 години. Най-много, пише в отговора, са кандидатите на възраст до 25 години. По време на кампанията „Бъди войник“ са проявили интерес към военната професия и по-възрастни от 28 години.