Защо да станете войник в Карловската бригада? Побързайте, обявени са само 50 места

11.02.2020 г. Защо да станете войник в Карловската бригада? Побързайте, обявени са само 50 места

 Otbrana.com

61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, като част от Сухопътните войски, набира мотивирани младежи и девойки от цялата страна, желаещи да изпълняват военната професия. Обявени са 50 войнишки длъжности за завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина. Започвате с 920 лв. основно месечно възнаграждение плюс допълнително без нито час трудов стаж! Крайният срок за подаване на документите е 10.03.2020 г.

Какво предлага тази оферта?

* Възможност да служите на обществото и родината.

* Основно месечно възнаграждение без трудов стаж около 920 лв.

* Допълнително възнаграждение за изпълнение на задължения извън установеното служебно време.
* Основен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни.
* Допълнителен платен годишен отпуск за всяка прослужена година.
* Специално обучение (водолазна и алпийска подготовка; стрелба с различини видове оръжия; управление на специална военна техника; езиково обучение и способности, които могат да се придобият единствено в бригадата.
* Възможност за кариерно развитие.
* Възможност за осигуряване на ведомствено жилище или изплащане на квартирни пари.
* Възможност за последващо обучение.
* Възможност за ползване на почивните бази на Mинистерството на отбраната на преференциални цени.
* Възможност за използване на спортната база, която е оборудвана на високо ниво.

На какво трябва да отговаряте, за да се възползвате от този шанс?

* Да иматe средно или по-високо образование.
* Към датата на приемане на военна служба, да не сте по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили – не по-възрастни от 41 години.
* Да сте годни за военна служба.
* Да не сте осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
* Срещу Вас да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
* Да нямате друго гражданство.
* Да не сте освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.
* Да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната.
* Да сте психологично пригодни.

Към настоящият момент е в сила министерска заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. в която за военно формирование 34750 –Карлово са обявени 50 войнишки длъжности за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши учебни училища в страната и чужбина.

Подборът се извършва по обективни критерии, според личните качества и постигнатите изпитни резултати.
Желаещите могат да получат и попълнят документите за кандидатстване от адрес www.61mbrkarlovo.alle.bg и от Фейсбук страницата на 61-ва Стрямска механизирана бригада, които се подават във военните окръжия по местоживеене!

Телефоните за връзка с 61-ва Стрямска механизирана бригада – Карлово, са 0335 94590 /вътр. 33010, 33013, 33018