70,5 милиона лева не е усвоило МО през 2019 г.

11.02.2020 г. 70,5 милиона лева не е усвоило МО през 2019 г.

 Те са преразпределени с решение на Съвета по отбрана. Половината са отделени за изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти, става ясно от отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Константин Попов (на снимката).

Спирдон Спирдонов

Заради нереализирани обществени поръчки и други разходи от бюджета на МО за 2019 г. са неусвоени 70,5 млн. лв., става ясно от отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на председателя на Комисията по отбрана в Народното събрание ген. Константин Попов. Тези средства са преразпределни с решение на Съвета по отбрана.

За изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти на СКС, СВ, ВВС, ВМС, СКСО, ЦВО и Института по отбрана са отделени 35,9 млн. лв.

За комуникационни системи, в т.ч. въвеждане на техническо опознаване в режим Свой-чужд“ в режим 5 на военни платформи от Въоръжените сили, декларирани за НАТО с висока степен на готовност – 15 млн. лв.

За допълнителни средства за издръжка на висшите военни учирища, изграждане на учебен център за кибероперации и дълбоководен басейн за подготовка на подводни операции и спасяване на екипажи от аварирали вертолети във ВВМУ – 10,1 млн. лв.

За ушиване на униформени облекла на воннослужещите – 7,3 млн. лв.

За аварийни ремонти и резервни части за техника на ВВС и ВМС и за придобиване на специализирани работни станции, софтуер, консумативи и резервни части за комуникационна техника на Сухопътни войски – 2,2 млн. лв.