Президентът ще бъде в Москва на Деня на победата. Това не е е обикновeно съобщение

18.02.2020 г. Президентът ще бъде в Москва на Деня на победата. Това не е е обикновeно съобщение

 Спирдон Спирдонов

Това, че държавният глава Румен Радев е приел поканата на президента Владимир Путин да участва в отбелязването на Деня на победата в Москва има важно значение. То показва, че от най-високо ниво у нас се признава приносът на Българската армия за разгрома на хитлеристка Германия. Досега малко или много имаше съмнения, че България може да бъде една от страните, които ще игнорират 75-годишнина от края на Втората световна война и някак срамежливо, например само  с прояви на неправителствни организации с подкрепата на Министерството на отбраната, ще отчетат  9 май.

В държавните органи прозира боязън от ангажиране с подобаващо отбелязване на годишнината. Интересът от тяхна страна не е както при 100 години от Балканската и Първата световна война. Това може да бъде обяснено с различни аргументи. Един от тях е, че Първа българска армия е била в състава на Трети украински фронт, т.е. на Съветската армия. Днес външнополитическият ни курс е друг, което дава своето отражение. Така като пак срамежливо отминаваме годишнините, които ни напомнят за жертвите от англо-американските бомбардировки.   

Има още нещо от телефонния разговор между двамата президенти, което не може да не прави впечатление. Нашият държавен глава е отбелязал, че хиляди българи са взели участие във Втората световна война и са допринесли за победата над хитлеризма, като  предложил покана да бъде отправена и към български ветерани за участие в церемонията по отбелязването на Деня на победата. Тази признателност към останалите живи български фронтоваци ще бъде оценена от тях. Днес те са на възраст между 94 и 104 години. Дали са много на родината, дори и само с факта, че по повика на държавата са тръгнали за фронта с ясното съзнание, че може да не се върнат при семействата си. Впрочем повече от 13 хиляди, останаха по бойните полета на днешна Република Северна Македония, Република Сърбия, Хърватия и Унгария. Живите ветерани са с гордо вдигнати глави и се чувстват победители. Не бива държавата ни да се чувства победена. И заради тях, и заради загиналите. Точно за това приемането на поканата от президента Румен Радев има много по-голямо значение от едно обикновено информационно съобщение.