Без Професионалния сержантски колеж няма кариерно развитие

21.02.2020 г. Без Професионалния сержантски колеж няма кариерно развитие

 От 17 до 21 февруари в София, в конферентната зала на хотел „Шипка“, се проведе пилотен интензивен курс за „Главен сержант  на батальон (дивизион) и за военно звание „старшина“ от Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“. По този повод разговаряхме с директора на учебното заведение офицерски кандидат Крум Вачков, който бе ръководител на курса. Помощник-ръководител бе старшина Петър Петров, а инструктор – Йонко Христов. В изпитната комисия бе включен главният сержант на Българската армия старшина Калин Крумов. В хода на курса бе връчена книгата на академик Георги Марков за Първата световна война.

Спирдон Спирдонов

-         Уважаеми г-н офицерски кандидат, кои бяха участниците в курса?

-         Включиха се 19 специализанти от Министерството на отбраната. Със завършването на курса те получават удостоверение за допълнителна квалификация.

-         Какво включва тематиката на курса?

-          Всичко, което е свързано с главния сержант на батальон. Става дума за неговите задачи и отговорности, за планирането на бойната подготовка в един батальон. Изпитът е комплексен със задача на всеки един и отделно, като група. Сглобяват обучение в рамките на четири учебни седмици за военнослужещи. Планират подготовка по строева, физическа, устави, в зависимост от задачите на батальона.

-         Какво им дава удостоверението, което получават за успешно завършен курс?

-         Дава им право да бъдат старшини. За да станеш сержант в Българската армия, има два пътя. Единият е да влезеш в Професионалния сержантски колеж в дневна или в задочна форма на обучение. След завършването получаваш четвърта степен на професионално образование и имаш право да растеш от „младши сержант“ до „старшина“, без да посещаваш допълнителни курсове.

-         А тези обучаеми?

-         Те са избрали другия път – чрез курсове. Всяко израстване нагоре става чрез курсове. За да бъдат старшини, трябва да завършат курс „Главен сержант на рота или главен сержант на батальон.“ Това им дава квалификация, че могат да бъдат на длъжност главен сержант на рота или главен сержант на батальон и военно звание „старшина“. Няма друг начин, за да станат старшини.

-         Защо не провеждате курса в колежа?

-         За първи път провеждаме изнесен курс за обучение. Колежът ни е много натоварен. През април ще направим такъв пилотен курс за военно звание „сержант“ в 61-ва механизирана бригада в Карлово.

-         В какъв смисъл е натоварен колежът?

-         При нас вървят дневна и задочна форма на обучение на кадети. Освен това има реорганизации, строителство, обновяване на материално-учебната база и на спалните корпуси. Инструкторите са постоянно натоварени. Когато кадетите са в отпуск, на три смени приемаме курсове. Това е времето през януари и февруари, както през май, юни и юли.  Те са на смени. За една година през колежа прминават 360-380 кадети и специализанти в курсовете.

-         Има ли голям интерес сред войнишкия състав за обучение в сержантския колеж?

-         Да, има интерес. Те си кандидатстват по наредбата и при нас пристигат разделени по специалностти, в съответствие с нуждите на войските. Тази година също ще има прием в дневна и задочна форма на обучение.

-         И имат 100 процента професионална реализация.

-         Тези, които завършват в дневна форма на обучение, се връщат във формированията, от където са изпратени. Кадетите, които завършват две години задочно, са по специалности „Администрация“ и „Логистика“. Получават диплома, ако няма места за тях, когато се отвори място са готови веднага да го заемат.

-         Това ли е бъдещето на Професионалния сержантски колеж или предстои друго развитие?

-          В момента има различни виждания. Говори се за нови неща във военото образование. Каквато визия заповядат, по нея ще работим. От тази година е разкрита секция „Артилерия и ПВО“ във факултета на НВУ в Шумен. В артилерията има нужда от сержанти артилеристи.

-         Как Ви помага това, че сте в Националния военен университет?

-         Много ни помага, защото ползваме цялата материална база – учебна, полигони, кабинети. Ползваме преподаватели по английски език, военна психогия и лабораторията. Имаме пълно съдействие от началника на НВУ полковник Иван Маламов. Провеждаме, даже съвместни обучения с курсантите. Наред с всичко друго, така те се опознават и като отидат по войските нямат проблеми да работят заедно.

-         Имате ли обратна информация за реализацията на обучаемите?

-         След като кадетите отиват във войските, изпращаме бланка, където се посочват степента на подготоката и какви корекции да се направят. За това работим заедно с главния сержант на Българската армия и главните сержанти на Видовете въоръжени сили.

-         Какво правите за издигане престижа на сержанта?

-         Наблягаме на лидерската подготовка на кадетите. Обучаваме ги да бъдат лидри, т.е., командири на малка бойна група. Изискванията са високи, не е казано, че всички трябва да завършат. При нас те получават лицензирана професия „сержант-командир“, “сержант-техник“, „сержант-логистик“ и „сержант-администратор“. Професията има европейски код, получават и гражданска специалност по европейския каталог.

-         Имали я в списъка на регулираните професии у нас?

-         Да, има я. Както има професия „офицер“.

***

Офицерски кандидат Крум Вачков е завършил Средното сержантското училще през 1983 г. със специалност „Командир на свързочни подразделения“.  Бил е инструктор в НВУ и в Учебна база „Васил Левски“. В колежа започва като началник на отделение „КИС“, бил е ЗА заместник - директор, ЗА директор, а  от миналата година е директор на Професионалния сержантски колеж. Има мисия в Афганистан. Завършил е висше образование със специалност „Логистика на сигурността“ в НВУ и е бакалавър.