Пубикуван е проект на правилник на ВВВУ

26.02.2020 г. Пубикуван е проект на правилник на ВВВУ

 Otbrana.com

На сайта на МО е публикуван за обществен обсъждане правилник, който урежда устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“).  

ВВВУ „Г. Бенковски“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната – държавно висше военно училище, със седалище в град Долна Митрополия и има свое знаме, печат и празник – 25 май, се посочва още в началото.

Уточнява се, че ВВВУ „Г. Бенковски“ е юридическо лице, което съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет, то е част от въоръжените сили на Република България. Мисията му е да подготвя висококвалифицирани специалисти и лидери за въоръжените сили на Република България, за сектора за националната сигурност и за националното стопанство в съчетание с научноизследователска, иновационна дейност, фундаментални и приложни изследвания.