Ген. Кирил Цветков: Работим за единението на запасното войнство

28.02.2020 г. Ген. Кирил Цветков: Работим за единението на запасното войнство

 Асоциацията на Сухопътни войски ще продължава да е инициатор на идеи, да изпълнява своите планове и достойно да защитава съществуването си, казва нейният председател генерал-лейтнант от резерва Кирил Цветков. С него разговаряхме по повод годишния отчет на военно-родолюбивата организация.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н генерал, каква е позицията на Асоциацията по отношение на обединителния процес на запасното войнство?

-          Не само позицията ни е позитивна, но ние работим активно за единението на запасното войнство. Нови организации никнат като гъби и имам чувството, че нарочно се създават, за да се попречи на обединението. На ниво централни ръководства се работи усилено за обединение. Готов е проект на Закон за запасното войнство, в разработването му участваме и ние. Надолу и встрани, обаче  разединението остава. А там трябва да са по-активни в този процес. Не сдруженията са проблем за обединението, а хората които ги създават и институциите, които виждат заплаха в това обединение. Едни обвиняват СОСЗР, който е двигател на обединението в липса на демокрация, в опит за насаждане на контрол върху организациите, обвиняват ни в конформизъм и какво ли не. Други искат засилена работа с политически партии, което противоречи на приниципите на изграждане на обществени организации. Никой не иска да погледне от своята камбанария малко нагоре и встрани и да види общата цел, общия стремеж за утвърждаване на запасното войнство като категория и сила в обществото. Никой не вижда че запасното войнство е изхвърлено навън от общественото пространство и други решават какво му се полага и как да живее и действа. С промените за вдигане на пределнат авъзраст за военно звание с три години ще спре притокът на резервисти и запасни. Причината е, че продължителността на военната служба става по голяма от пределната възраст за служба в запаса. От военна служба при уволнение военнослужещите направо ще бъдат изхвърляни извън обществото. Единственото им спасение е Законът за запасното войнство. Само той може да ги защити. Но се работи и срещу приемането на закона.   

-          Вие сте колективен член на СОСЗР. Това добре ли е за Асоциацията?

-           Да, факт е, че съвместната ни дейност е много активна. Ежедневно сме заливани с организационни материали и решения. Формират се работни комисии по различни въпроси. Участвахме в първия и втория национален събор на запасното войнство. Сега се подготвяме за третия, който ще бъде край Ямбол през септември. Освен това имаме двустранни договори с още 11 организации.

-          С какви форми работите в интерес на Сухопътни войски?

-          Нашата цялостна работа е на основата на дългосрочни програми. Една от тях е програмата за активна обществена подкрепа на мисията на Сухопътните войски и на българската отбранителна промишленост. Като извод от конференцията, проведена на 3 октомври 2017 г.,  ние изготвихме становище, относно необходимостта и пътищата за възстановяване на наличното въоръжение и техника и го изпратихме още през 2018 г. до всички институции, имащи отношение към този проблем. Вярно е, че не получихме одобрение от институциите на тази 33-странична концепция и не сме очаквали такава. Но е вярно, че вече има одобрена програма под № 12.1, която е в подкрепа на нашата концепция. Опитахме се да организираме през май 2019 г. една конференция по тази програма, но без резултат. Нито една българска фирма не пожела да ни подкрепи и да участва в конференцията с презентация на продукти и технологии. По тази причина се  отказахме от конференцията. Не са отчетени нито приходи, нито разходи по тази програма, което се случва за първи път в 15-годишната история на Асоциацията.

-          По какви други програми работите?

-          Програмата „Един завет” продължава да бъде най-силната. Резултатите от нея се очакват с нетърпение от всички, и от обществото, и от кадровите военни, и от запасните. Тя е наша отговорност, наша чест и гордост, но не е лесна за изпълнение. Голям успех е завършването на четиритомника „История на Сухопътните войски на България” с издаването на Трети и Четвърти том, който излезе в края на годината. Предоставени са безвъзмездно на библиотеки, музеи, институции и КСВ, съюзи и сдружения. Работи се и по книга пета от Алманах на Сухопътни войски на България за историята на артилерийските полкове. Но Асоциацията няма средства за такова издание и ще търси възможности за финансиране. Трябва да отбележа, обаче, че се нуждаем от още кадри, които да работят по основните проекти и програми. Става дума за хора, мотивирани да работят в обществена полза, с опит, хъс и усет в ръководенето на организационните структури на асоциацията.

-          Какво да очакваме от Асоцацията през тази година?

-          За настоящата година се очертават като основни мероприятия организирано отбелязване на 15-та годишнина от основаването на Асоциацият;  засилване на дейността по организационното укрепване на Асоциацията и клоновете й в страната; разработване и издаване на издание „Сухопътните войски на България-вчера и днес”; участие в мероприятия по плана на СОСЗР за годината; участие в процеса на обединяване на военно-патриотичните организации. Асоциацията ще продължава да е инициатор на идеи, да изпълнява своите планове и достойно да защитава съществуването си, като една от военнородолюбивите организации в България.