Двете страни на медала

06.03.2020 г. Двете страни на медала

 Една друга гледна точка към предстоящото вдигане на пределната възраст за военно звание. Може да се направи една приблизителна сметка, че в резултат на създаващата се ситуация през тази година потенциалът за членство в организациите на запасното войнство ще спадне поне с около 1500 души.   

Спирдон Спирдонов

Промените на Закона за отбраната и Въоръжените сили, чието второ четене предстои,  трябва да доведат до намаляване или преодоляване на некомплекта от военнослужещи, който надхвърля 5 хиляди души. Това, според Министерството на отбраната, ще се случи и в резултат на нов социален пакет, включително строителство на жилища за чувствително намаляване на безквартирните в армията. Още повече, че по някои прогнози за изводите от Стратегическия преглед на отбраната, който трябва да завърши до 2-3 месеца, заради мисиите и задачите си Въоръжените ни сили ще трябва да увеличат своята численост.

Разчетите от вдигането на пределната възраст за военна служба, според военното звание, с три години, би трябвало да доведе до анализи и от страна на ръководствата на организациите на запасното войнство. Ако всичко се реализира така, както е замислено, потенциалът от нови членове на тези сдружения ще намалее чувствително.

Първо, се създава проблем на входа. Ето някои данни. С вдигането на пределната възраст за военно звание с три години Министерството на отбраната иска да задържи на служба през 2020 г. 316 души, през 2021 г. – 392, през 2022 г. – 646, през 2023 г. – 848, през 2024 г. – 1085 и през 2025 г. – 1237.

Разбира се, поне на този етап не се предвижда промяна на режима за предоставяне право на пенсия на военнослужещите, регламентиран в чл. 69 на КСО.     Лицата по чл. 69 от КСО (военнослужещите, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др.) придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 6 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети (18 години) действително изслужени по съответните специални закони.  От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст. Това ще се случи през 2029 г. Тези, които са прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват  тази година право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. При тях възрастта също ще се увеличава, докато стигне 45 г. през 2029 г. Това нарастване на възрастта за придобиване право на пенсия, също трябва да се има предвид, от гледна точка на потенциала на попълване на неправителствените организации на запасните.

Не само на входа на организациите на запасното войнство е такова положението.  На изхода нещата са не по-малко сериозни. Така например, за деветмесечието на 2019 г. личните новоотпуснати пенсии по чл. 69 на КСО са 625, но прекратените - 2105. Разбира се, с уговорката, че в тези бройки не са само военнослужещи, но и служители от целия сектор „Сигурност“, което не умаловажава проблема.

Това е другата гледна точка към предстоящото вдигане пределната възраст за военно звание. Може да се направи една приблизителна сметка, че в резултат на създаващата се ситуация през тази година потенциалът за членство в организациите на запасното войнство ще спадне поне с около 1500 души.