Война или криза?

24.03.2020 г. Война или криза?

 Не ни ли трябва един закон за управление на кризи? В този смисъл заслужава внимание идеята на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов. Като дългогодишен офицер, той, очевидно, иска да види нещата в по-подреден вид. И не просто така пита: „Това, което правим днес не можем ли да го уредим в един закон за управление при кризи? Кризи от военен характер, кризи от невоенен характер и там да има всичко за всички и да не се налагат особени промени. “

Спирдон Спирдонов

От терминологична гледна точка обществото ни е готово за война. С какви ли не бойни термини пълнят посланията си хората на управленско ниво. То не бе невидим враг, преден фронт, операция, въвеждане на резерви и какво ли не още. Премиерът ходи по шивашките предприятия, като по бойни позиции и веднага излиза с решение за по-нататъшни действия. На ден по десетки пъти прекъсват телевизионните и радиопредавания за извънредни комюникета. Парламентът заседава под угрозата от заразата, но депутатите са оборудвани и снаряжени достатъчно видимо. Някои дори заприличаха на космонавти.

Война ли е или криза? Нарекоха го извънредно положение, т.е. нещо по средата. И тепърва пишат закони, за да спасят нацията. Да снабдят аптеките с маски и дезинфектанти, да осигурят медицинските работници с предпазни средства, да открият, че наши фармацевтични компании произвеждат необходимите днес лекарства на хининова основа, но не за нас, защото сме членове на ЕС, а за Украйна и Русия.

А ни трябва един закон и за епидемия, и за пандемия, и за суша, и за наводнения...Но написан, обсъден и приет не на денонощни заседания, а далеч преди да ни застигне белята. В този смисъл заслужава внимание идеята на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов. Като дългогодишен офицер, той, очевидно, иска да види нещата в по-подреден вид. И не просто така пита в страницата си въ Фейсбук: „Това, което правим днес не можем ли да го уредим в един закон за управление при кризи? Кризи от военен характер, кризи от невоенен характер и там да има всичко за всички и да не се налагат особени промени. “

От 2005 до 2009 г. България имаше такъв закон. Той казваше това, което важи за днешната ситуация „Криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени.“ И имаше за задача да урежда правомощията на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на физическите и юридическите лица при управление при кризи. По различни, включително субективни, съображения бе отменен. Не казвам, че е бил съвършен. Но би било друго, ако имаше такъв.

(Коментарът е публикуван във в.“Земя“, 23.03.2020 г.)