Социалната кухня към МО в Плевен отново работи

25.03.2020 г. Социалната кухня към МО в Плевен отново работи

 Илиян Христов, председател на дружество „Военноинвалид“

На благовещение, блага вест споходи военно-патриотичната общност в Плевен. Благодарение на усилията на началника на гарнизон Плевен г-н бригаден генерал Юлиян Радойски, кмета на община Плевен г-н Георг Спартански, г-жа Валя Минкова -връзки с обществеността към ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия, г-жа д-р Елза Пачева - началник отдел здравеопазване и социални дейности към община Плевен, г-жа Миглена Цанова-главен координатор на доброволческия екип към община Плевен и доброволците на Плевен, на журналистката Елина Кюркчиева и добрата воля на ИА "ВКВПД" и "Мастер-пик" ЕАД гр. Плевен, успяхме на този хубав християнски празник да рестартираме социалната кухня към МО и да разнесем по домовете на всички 40 ветерани, офицери и сержанти от запаса и резерва, военноинвалиди и военнопострадали от Плевен топъл обяд.

Ние, членовете и ръководителите на военно-патриотичните съюзи в град Плевен, изказваме нашата искрена благодарност към всички гореспоменати и Ви благодарим, че в този тежък момент ни върнахте вярата и ни вдъхнахте надежда, че не сме сами! Поклон пред саможертвата на всички доброволци отзовали се и подали ни ръка!