Парламентът ще заседава само по законопроекти, свързани с извънредното положение

26.03.2020 г. Парламентът ще заседава само по законопроекти, свързани с извънредното положение

 Очакванията, че днес депутатите ще приемат окончателно промените в Закона за отбраната и Въръжените сили, не се оправдаха. Този законодателен акт се отлага за неопределено време.

Спирдон Спирдонов

След доста горещ дебат бе прието предложението на Цвета Караянчева Народното събрание да заседава само по законопроекти, които са свързани с извънредното положение. Парламентарният контрол ще мине на режим писмени отговори от министрите. От БСП бяха категорично против. От 180 гласували 115 бяха „за“, 65 – „против“, въздържали се нямаше.

Не е ясно докога ще продължи този начин на работа на парламента, с оглед на неясните очаквания за преминаване на заразата от коронавируса. Първоначално в дневния ред се предвиждаше второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Така засега се отлага въвеждането на разпоредби, чиято цел е преодоляване на проблема с некомплекта от военнослужещи.  Вдигането на пределната възраст за военно звание трябва през тази година да задържи 316 военнослужещи в строя. Докато законът стои неприет, някои от тях ще свалят пагоните. Една от мерките за попълване дефицита от войници и матроси следва да бъде решен с вдигане на възрастта за прием в армията на 40 години. Засега и това се отлага.  Но, според Александър Ненков от ГЕРБ, например, едва ли този закон е толкова важен. Така се изрази той от парламентарната трибуна.

Според решението парламентарните комисии ще работят и ще могат да изслушват министри и други представители на изпълнителната власт. Припомнен бе чл. 78 на Конституцията, според който Народното събрание се свиква на заседания от председателя на Народното събрание: 1. по негова инициатива; 2. по искане на една пета от народните представители; 3. по искане на президента; 4. по искане на Министерския съвет. Предполага се, че още следващата седмица ще има заседание по промени на Закона за енергетиката.