Още за възстановяването на социалната кухня към МО в Плевен

26.03.2020 г. Още за възстановяването на социалната кухня към МО  в Плевен

 Валя Минкова, старши експерт по  връзки с обществеността във ВВВУ

В Плевен се роди идея как може да се окаже помощ и подкрепа на граждани по време на извънредно положение. Поводът -прекратяване на 17 март  дейността на социалната кухня към Министерство на отбраната , осъществявана чрез Изпълнителна Агенция „ Военни клубове и военно-почивно дело „,предоставяща топъл обяд на 40 членове от военно-родолюбивите организации в града.

На Благовещение кухнята възобнови дейността си като 44 възрастни хора получиха топъл обяд по домовете си. Днес / 26 март/ те са вече 52 -ма / 40 от социалната кухня и 12 други нуждаещи се плевенчани /,а на 3-ма възрастни са направени покупки .

   „Виновниците“ за случващото се добротворчество в Плевен са :

Ø  Миглена Цанова – председател на Фондация „Чудесата на децата“ , майка на три деца , с 11 години служба в армията /ефрейтор / , която с

Ø  Илиян Христов – Председател на Дружество „ Военноинвалид „ инициираха кампания за набиране на доброволци в подкрепа на нуждаещи се плевенчани , която бе приветствана от

Ø  Георг Спартански – Кмет на Община Плевен ,

Ø  Стефан Милев -Заместник Кмет „ Проекти и хуманитарни дейности“,

Ø  Д-р Елза Пачева -Началник Отдел „ Здравеопазване и социални дейности „.

Общината обяви кампания за събиране на доброволци ;предостави помещение и офис оборудване за дейността на екипа ;договори с фирма „Мастър Пик“ ЕАД осигуряване на готова храна ; гласува доверие на Миглена Цанова като координатор на дейността.

Ø  Бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на Гарнизон Плевен бе медиаторът между военно-родолюбивите организации , Общината и ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“, което доведе до бърза реакция за възстановяване взаимоотношенията с обслужващата социалната кухня в Плевен фирма чрез действията на

Ø  Валери Стоянов – Изпълнителен Директор на ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“,

Ø  Николинка Илиева – Заместник Изпълнителен Директор и преди всичко екипът на

Ø  Гергана Александрова – Главен Директор „ Военни клубове и социални дейности“.

Добрата практика от Плевен вече се разпространява и сред другите 17 общини , в които бе преустановена дейността на кухните към МО . Днес трябва да заработи отново кухнята в Бургас.

Нищо нямаше да е такова ,каквото е, ако на повика за помощ не се бяха отзовали съпричастни към ситуацията доброволци. Какъв е техният профил ? Постъпили са около 80 кандидатури , от които за сега са привлечени 45 . Възраст – от 17 -18 до 50-55 години. Професионална реализация : ученици от СМУ „ Панайот Пипков „, лекар , студенти по медицина, шивачки, журналистка, общински служители , деца на общински съветници, капитан далечно плаване и още и още. Работят 7 екипа  с по двама доброволци. Екипите ще се редуват по за седмица. Собствениците на автомобилите сами поемат разхода на гориво .

Доброволците са пожелали включените в социалната кухня към МО да получават храна и в почивните дни , като се набират и дарители за това начинание.

От 30 март , на основание сключен договор с ИА „ Военни клубове и военно-почивно дело“ ,  фирмата на ЕТ „ Стефан Димитров – СД „ ще приготвя храната за социалната кухня на МО в Плевен, а ще се получава чрез доброволческия щаб.

Благодарност и към Елина Кюркчиева от Информационния сайт „Плевен за Плевен“, която първа информира за създалата се кризисна ситуация с работата на социалната кухня към МО.