Помним войната, пазим мира!

31.03.2020 г. Помним войната, пазим мира!

 Доц. д-р Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от войните на България

Тази година ние и целият свят отбелязваме 75-та годишнина от края на Втората световна война  - най- жестоката, с най-много жертви и разрушения. Война, предизвикана от алчността на Хитлеро-фашизма за световно господство.

За победата в тази война, без да подценяваме заслугата на други държави и народи, най-голям дял има СССР, с най-много жертви и разрушения.

Някои „политици и историци” в „кавички”, в това число европейски и наши, преписват вината за начало на войната еднакво на Хитлер и Сталин. Единственият виновник за тази война е хитлеро-фашизма. Историята аргументирано е доказала вината на Хитлер, а и виновникът сам си признава. Ето какво пише Хитлер в книгата си „Моята борба” /цитирам/. „Ако ние искаме да създадем нашата велика Германска империя, ние преди всичко трябва

да изместим и да изтребим славянските народи

русите, поляците, чехите, словаците, българите, украинците, белорусите. Нямаме никакви основания да не направим това. ….За изпълнението на тази задача аз няма да се поколебая нито за секунда да взема върху съвестта си отговорността за смъртта на два или три милиона немци…. Нашата мисия е да подменим другите народи. Германският народ е призован да даде на света нова класа от господари”. /край на цитата/.

Мисля, че само от този цитат става съвсем ясно кой е инициаторът – виновникът за жестоката Втора световна война.

Ние, живите ветерани най-добре знаем що е война и какви са последиците от нея.

Затова и една от основните задачи на Съюза на ветераните от войните на България е пълна мобилизация на народа ни в борбата за мир и мирно решаване на всички тревожни, конфликтни проблеми. Да увеличим мирните години на народа ни.

Целта на този материал е да отбележим две важни събития, станали през този месец март – Дравската епопея на I-ва Първа българска армия преди 75 години и 30 години от Учредителния конгрес на СВВБ, състоял се на 7 март 1990г.

 На 6 март започва Дравската операция

по време на Втората световна война, която е част от отбранителната Балатонска операция на Червената армия. Успешното провеждане на тази операция създава условия за настъпление на Червената армия и ускорява края на войната. Победата при Драва допринася за бойния престиж на Българската армия, чиито загуби в битката при Драва възлизат на 6 850 убити, ранени и безследно изчезнали войници и офицери.

Първа българска армия участва и в I-та фаза на Отечествената война, заедно с още две армии II-ра и IV-та. За участието ѝ във II-та фаза в края на войната, тя бе включена в състава на  III –ти Украински фронт и доокомплектована. В нeя влизат 3-та, 8-ма, 10-та, 11-та, 12-та и 16-та пехотни дивизии, 1-ви артилерийски полк, 1-ви армейски инженерен полк, 2-ра и 3-та бронеизтребителни дружини, 1-ва танкова дружина и 1-ва армейска свързочна дружина. Общата численост на армията достига 130 000 души, под командването на ген. лейтенант  Владимир Стойчев.

Преминаването на р. Дунав през зимата става при невероятни трудни условия. Затова, когато тя заема новите  позиции на р. Драва, лице срещу лице  с хитлеристите, ген. Стойчев изрича думите „С нашите железни бойци бронирахме Драва, преминаване на хитлеристите никога няма да има”. И това се оказва точно така. Армията издържа и отбива огромния германски натиск през м.март. Бойците и командирите основателно ще бъдат наречени „героите от Малкия Сталинград”. Командването на III-и Украински фронт оценява високо дееспособността на Първа  българска армия. Не случайно това събитие се нарича „Дравска епопея”. И СВВБ го отбелязва ежегодно през м. март.

Историята на Съюза на ветераните от войните вече е неизменна част от българската история.

Първият - учредителният конгрес на „Съюз на участниците в Отечествената война“ - се провежда на 7 март 1990 г. от инициативен комитет с председател генерал Цоко Колев, който е избран за първи председател на Съюза. Тогава, 45 години след края на войната, живите ветерани са били около 300000 души, като е имало и няколко живи от  Първата световна война.

Датата 7 март 1990 г. приемаме като рождена дата на нашия Съюз.

България е участвала в заключителния етап на Втората световна война с около 380 000 воини, на които през 1984 г. са им дадени удостоверения за участие във войната.

След ген. Цоко Колев начело на нашия съюз са били генерал Стефан Атанасов, генерал Цоцо Цоцов, Ефрем Каранфилов и д-р Тодор Анастасов.

Длъжни сме, обаче да отбележим, че

корените на нашия Съюз са от края на 19-ти век,

от дружествата на опълченците и поборниците – борци за нашето освобождение от турско робство и утвърждаване на Българската държавност. Първият предвестник на Съюза е „централното поборническо-опълченско дружество „Шипка“. След многобройните войни, които е водила България, в различни райони на нашата страна се раждат много нови формирования на запасните воини и участници във войната с основна цел провеждането на родолюбива и социално-защитна дейност.

Днес Съюзът на ветераните от войните на България стои стабилно и авторитетно в строя на гражданското общество у нас. Той е национална, независима, непартийна, самоуправляваща се организация със социална и патриотична насоченост и свой устав. Членството в Съюза е без оглед на политическа и етническа принадлежност, пол и вероизповедание. В него членуват ветерани от войните, потомци, съпруги (съпрузи), деца и внуци на ветераните и съмишленици – желаещи да сътрудничат на Съюза за изпълнение на целите и задачите му.

Законът за ветераните от войните е израз на благодарност на нашата държава и народ към участниците във Втората световна война в защита суверенитета и целостта на държавата ни. Ветераните получават към пенсията си за възраст и трудов стаж добавка в размер на социалната пенсия, безплатни лекарствени средства, право на отдих и лечение в болниците и санаториумите, право на безплатно пътуване по железопътния и градския транспорт. Ползват с предимство услугите на социалния патронаж и домовете за възрастни хора, столовете за обществено хранене и др.

Съвместно с военно-родолюбивите съюзи, областните управи, кметове и общински съвети, войскови поделения, учебни заведения, обществени организации, творчески съюзи Съюзът чества бележити дати от военната ни история и национални празници, грижи за паметниците и паметните плочи на загиналите за свободата на Отечеството.

Ръководни органи на Съюза са Конгресът, който избира Централен управителен съвет (ЦУС) и председател, Централна контролно-ревизионна комисия и председател. ЦУС избира Изпълнително бюро. Във всяка област Съюзът има областна организация, в общините – общинска организация и дружества  - в селищата.

През тази година сме си поставили редица задачи. Главната от тях е честването на 75 години от Победата, с

акцент на родолюбивата и патриотична дейност

и грижите за здравното и социалното положение на ветераните. Сериозната част от бюджета ни за 2020 г. е насочена именно за социално подпомагане на ветераните. Разчитаме на подкрепата на Министерството на отбраната и на реализирането на инициативите съвместно с другите военно-патриотични организации. Всички ветерани ще получат юбилейния медал „75 години от Втората световна война“. Доста са вече тези, които го имат. 

Нека си пожелаем да бъдем живи и здрави и с нашата дейност да сме достойни за тези, които останаха по бойните полета.  Съюзът на ветераните от войните на България на своята 30-годишнина има достатъчно потенциал, идеи и сили, за да изпълни своята военно-патриотична мисия.

Да си пожелаем успехи в работата ни за просперитета на нашия народ и нашата държава – майка България.

(Ръководството на Съюза на ветераните от войните на България подготви честване на 75 годиини от Дравската епопея и 30 години Учредителния конгрес на Съюза на 16 март т.г. Концертът бе подарък от известния бард у нас и зад граница майор от запаса Милен Тотев и Национална асоциация „Сигурност“. За съжаление въведеното извънредно положение заради заразата от коронавируса не позволи да съберем ветерани и потомци от цялата страна, за да се поздравим с тези годишнини. Съюзът на веетераните от войните стриктно спазва препоръките на Националния оперативен щаб начело с генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.)