Отлагат обявен конкурс за войнишки длъжности в Сухопътни войски

09.04.2020 г. Отлагат обявен конкурс за войнишки длъжности в Сухопътни войски

 Става дума за 165 длъжности. Конкурсът трябваше да се проведе от 7 май до 3 юни. . След отмяна на обявеното извънредно положение в страната и прекратяване на епидемиологичната обстановка, ще бъдат обявени актуални срокове за продължаване на мероприятията по провеждане на конкурса.

Otbrana.com

Преустановени са мероприятията по провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево.

Става дума за 165 длъжности. Конкурсът трябваше да се проведе от 7 май до 3 юни. Отлагането е във връзка с влизането в сила на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, приет с решение на Народното събрание на 13.03.2020г. (публикуван в ДВ бр. 28 от 24.03.2020г.), заповед на министъра на отбраната № ОХ-254/18.03.2020г., указания № УНО-3/18.03.2020г. на началника на отбраната, прекратяването на медицинските и психиатрични изследвания във ВМА от 24.03.2020г. и с цел вземане на превантивни мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID - 19 във военните формирования от състава на Сухопътните войски, се посоча в съобщението на КСВ. След отмяна на обявеното извънредно положение в страната и прекратяване на епидемиологичната обстановка, ще бъдат обявени актуални срокове за продължаване на мероприятията по провеждане на конкурса.