Курсантите от Морско училище – подготвени да извършват проверки в условия на пандемия

15.04.2020 г. Курсантите от Морско училище – подготвени да извършват проверки в условия на пандемия

 Занятията, проведени на 12 април 2020 г. на територията на войскови район „Карантината“, бяха финалната част от двуседмичен курс, който се проведе в контекста на подготовката на операция „Своевременна подкрепа“.

Otbrana.com

Курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ получиха практическа подготовка за извършване на проверки на граждани и автомобили на контролно-пропускателни пунктове. Занятията, проведени на 12 април 2020 г. на територията на войскови район „Карантината“, бяха финалната част от двуседмичен курс, който се проведе в контекста на подготовката на операция „Своевременна подкрепа“, съобщават от училището. Тази операция ще има за цел да повиши готовността на военнослужещите за работа в условия на пандемия и е част от дейностите по оказване на помощ от страна на армията на институциите за справяне с коронавируса.

В рамките на две седмици курсантите преминаха обучения по правни и психологически аспекти на извършването на патрулна дейност. По време на курса те усвоиха практически знания за организиране на патрули, извършване на проверки на лица и автомобили и др. Част от занятията бяха проведени под ръководството на служители на Регионална дирекция „Военна полиция“ – Варна.

Тъй като денят на финалните занятия съвпадна с празника Връбница – Цветница, след края на занятията, момчетата и момичетата от Морско училище бяха лично поздравени от началника на ВВМУ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. Той не скри, че е особено впечатлен и се гордее с поведението, дисциплината и стабилността на курсантите по време на кризата, свързана с обявената карантина. Имениците сред курсантите получиха и подаръци от името на началника.

Момчетата и момичетата от Морско училище участваха и в спортни игри и състезания, включващи различни елементи, с които демонстрираха физическа сила, баланс, издръжливост и други качества, присъщи за бъдещите офицери.