Полковник Иван Маламов: Учебният процес в университета не е спирал

18.04.2020 г. Полковник Иван Маламов: Учебният процес в университета не е спирал

 „За съжаление, кризата ни хвана точно в момента, в който приключвахме етапа на предварителните изпити, касаещи физическата подготовка за кандидат-курсантите. Имаме изготвен план за действие в тази ситуация и нямаме никакви притеснения“, казва началникът на НВУ „Васил Левски“.

Интервю на Венцислав Жеков, в. „Българска армия“

– Г-н полковник, какви мерки се вземат в НВУ за дезинфекция и опазване здравето на обучаемите и служителите?
– Относно мерките, които сме предприели в университета, всичко е организирано с моя заповед и на базата на заповеди на министъра на отбраната, министъра на образованието, министъра на здравеопазването, указанията на началника на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили, за въвеждането на противоепидемиологични мерки за недопускане разпространението на новия Covid 19 в НВУ. Част от мерките са следните: прекратено е излизането в гарнизонен отпуск на курсантите в делнични, празнични и почивни дни. Забранено е влизането на външни лица без изричното разрешение на началника на НВУ. До края на въведеното извънредно положение са преустановени всички планирани мероприятия, свързани с провеждането на сборове, курсове, семинари и други, както и такива, които са свързани с участието в национални и местни тържества и в националната информационна кампания „Бъди войник“. 

– Как са организирани занятията?
– Занятията с курсанти, кадети, специализанти и студенти са организирани и се провеждат в дистанционна форма на обучение. Използва се  платформата за дистанционно обучение на университета, която е много добре развита и в създалата се ситуация приложението є е много ефективно. 
Командироването на военнослужещите извън страната е преустановено. Командировките в страната са сведени до минимум. Те са по медицински причини и най-вече касаят осигуряването на курсантите. Прекратени са и мобилностите по програма „Еразъм“. Присъствието на личния състав в университета е сведено до минимално необходимото за изпълнение на административните, помощните и обслужващите дейности, необходими за нормалното функциониране на военния университет. Членовете на академичния състав и служителите, които не са в района на университета, съгласно утвърдени графици, са в режим на дистанционно изпълнение на функционалните си задължения на домашните си адреси и са на разположение.  Тази мярка също цели да намали контакта на курсантите с външни лица. Направена е и промяна в нарядните групи. За дежурни по КПП-та се назначават кадрови военнослужещи. 

– Какви мерки сте предприели за повишаване имунитета на обучаемите, а също и за възпитанието им като достойни български офицери?
– Качественото хранене върви ръка за ръка с физическата подготовка и дисциплината за нейното постигане. Ние сме военен университет и дисциплината трябва да е на първо място. Ставането сутрин за физзарядка, строевата подготовка, физическата подготовка като цяло, това са все неща, които изграждат един бъдещ офицер и аз много държа на тях. Изгражда се и самодисциплина. За щастие, ситуацията, в която се намираме, също ни показва, че това е правилният път, защото води до повишаване на самодисциплината в нашите курсанти. 

– Как ще излезе НВУ от тази криза?
– Аз съм убеден, че университетът ще излезе много по-силен от тази ситуация. Преподавателският състав създаде много голяма организация, във връзка с преминаването към електронна форма на обучение, става дума за дистанционното обучение. Ние разполагаме с такава платформа. Военният университет  има „Сектор за дистанционно обучение“ и затова за нас преминаването на такъв тип учебен процес беше много лесна стъпка. 
Искам да ви уверя, че по никакъв начин учебният процес в НВУ не е спирал. В първите седмици на създадената ситуация курсантите учиха и в събота и в неделя, за да наваксаме, тъй като не знаехме, колко време ще продължи извънредното положение. Аз видях една много добра организация и мотивация в преподавателите. Те минаха на много по-висок режим на работа, изцяло насочен към качественото обучение в извънредна ситуация, към това курсантите и студентите да бъдат осигурени и снабдени с необходимите учебни материали. Затова смятам, че университетът ще излезе от ситуацията много по-силен. 

– Ще се наложи ли препланиране на някои мероприятия заради извънредната ситуация?
– Нашето препланиране няма да е в толкова голяма степен, защото в дистанционната форма на обучение лекциите и теоретичният материал си вървят по план. Единствено препланирахме практическите задачи, като ги изтеглихме през месеците май и юни. Това касае и нашия професионален сержантски колеж. При тях въпросът стои по същия начин. Техният стаж във военните формирования се осъществи по-рано, а по-късно ще си довършат обучението по различните специализации. 

– Как се отразява кризата върху международната дейност на НВУ?
– Към този етап нашата международна дейност се осъществява единствено в рамките на електронната кореспонденция. Надявам се това да не промени графиците до края на настоящата година, защото  международният ни календар е доста натоварен. Към този момент са преустановени всякакви физически контакти с наши колеги от чужбина. Успяхме да приберем нашите курсанти и студенти по програма „Еразъм“, което изключително ме радва. Всички, които бяха на стаж при нас по тази програма, бяха изтеглени от съответните си страни и към този момент нямаме чуждестранни кадети, курсанти и студенти. 

– Как стои въпросът с изпитите за кандидатите за курсанти?
– За съжаление, кризата ни хвана точно в момента, в който приключвахме етапа на предварителните изпити, касаещи физическата подготовка за кандидат-курсантите. Имаме изготвен план за действие в тази ситуация и нямаме никакви притеснения. За наше щастие, тази година има доста кандидати, което лично мен много ме радва. Приоритет в момента е осигуряването на държавните изпити за випуска. Курсантите са най-важното нещо, заради което аз съм тук. В началото на кризата имаше запитвания от родители. Ние изготвихме едно открито писмо до тях, за да бъдат информирани и спокойни. Нашата основна грижа са именно курсантите и ние няма да позволим, каквито и да е компромиси с тях.