Текат приемни изпити по интернет за курсанти и студенти във Военновъздушното училище

27.04.2020 г. Текат приемни изпити по интернет за курсанти и студенти във Военновъздушното училище

 Кандидатите, преминали през първите изпитни тестове ще се явят на задължителните изпити по физическа подготовка и медицински прегледи след отмяната на противоепидемиологичните забрани, съобщават от училището.

Otbrana.com

С цел облекчаване условията за прием на курсанти и студенти ,екип от ВВВУ „ Георги Бенковски”, подготви и започна реализацията на платформа за онлайн провеждане на изпитите.

Първите кандидат-курсанти и студенти , които трябваше да се явят на изпит през март и поради наложената карантина не можеха да се явят, направиха това този уикенд-онлайн. Те са от цялата страна. Кандидатите работиха по общообразователния тест и теста по английски език в реална онлайн среда. При започване на изпита се блокират  други приложения , за да се гарантира самостоятелната работа на кандидата. Системата  автоматично проверява , оценява и класира кандидатите по резултатите към момента. Изпитът се наблюдава и записва.

През седмицата ще се проведе тест и интервю  за оценка психологическата пригодност  на кандидат- курсантите.

Кандидатите за обучение по 6 авиационни военни специализации  за курсанти и  по 4 инженерни специалности за студенти могат да заявят желанието си онлайн. Попълването на документите отнема само 20 минути и е приложение в сайта на Училището.

Системата за дистанционно обучение на курсанти и студенти , както и за магистърските програми се подготвя под ръководството на заместник-началника (заместник-ректора) по учебната и научна и научна част  на ВВВУ „Георги Бенковски” подполковник доц.д-р инж. Асен Маринов. Конкретната разработка е дело на Мариян Апостолов (бивш възпитаник на Училището) и капитан инж.Николай Кънчев,

асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“.  Реализацията на първия онлайн кандидат-курсантски и студентски изпит в новото летоброене на ВВВУ „ Георги Бенковски” бе реализиран от екип на отделение „Учебна и научна дейност“ с началник подполковник Димитър Димитров – капитан Георги Кръстев и старши експертите Красимира Йолова и Стоян Стоянов.

В условията на извънредно положение и карантина срокът за предварителния прием е удължен до 29 май 2020 г. А кандидатите, преминали през първите изпитни тестове ще се явят на задължителните изпити по физическа подготовка и медицински прегледи след отмяната на противоепидемиологичните забрани.