Отработват задачи по ядрена, химическа и биологическа защита

29.04.2020 г. Отработват задачи по ядрена, химическа и биологическа защита

 Otbrana.com

От 27  до 29 април, 64 военнослужещи, 22 единици специална техника и 3 товарни автомобила от състава на 38-ми батальон за ЯХБЗ и Е - Мусачево, участват в сертификационно тактико-специално учение „Специализирана защита-20”. В хода на учението се отработват задачи по ядрена, химическа и биологическа защита за оценка на бойните способности на многофункционалният взвод за ЯХБЗ, при изпълнение на дежурство в Силите за незабавно последващо въвеждане към „NRF-21”, съобщва КСВ.

Тема на занятието е „Действие на многофункционален взвод за ЯХБЗ в отбранителна операция, в състава на многонационална рота от многонационален батальон за ЯХБЗ “. Целта е да се демонстрират способности по ЯХБЗ.

Ръководител на учението е майор Наталия Иванова заместник-командир на 38 батальон за ЯХБЗ и Е, а командир на първи многофункционален взвод за ЯХБЗ е старши лейтенант Петър Петров.

През първият ден Комисия от Командването на Сухопътните войски провери изготвените документи,  индивидуалната екипировка на личния състав и готовността на въоръжението и техниката. На следващият ден след извършване на марш военнослужещите заеха район за бойно използване и водене на радиационно и химическо разузнаване. Взводът отработи действия в реална обстановка и показа възможности за реакция при заплаха.

Участниците в учението демонстрираха способности за реакция при заплаха по време на марша, в резултат на инцидент с изпускане на токсични индустриални материали в атмосферата.

В последния ден от учението се отработват и оценяват задачи и демонстрират умения по водене на радиационно и химическо разузнаване и пълно обеззаразяване на личен състав и техника.

Оценката на бойните способности на многофункционалният взвод за ЯХБЗ от състава на 38 бЯХБЗ  и Е, за изпълнение на дежурство в Силите за незабавно последващо въвеждане към „NRF-21ще бъдe дадена в края на учението от Комисията за оценка от Командването на Сухопътните войски.