Потребностите на армията далеч надхвърлят ресурсите, които може да отдели държавата

21.05.2020 г. Потребностите на армията далеч надхвърлят ресурсите, които може да отдели държавата

 Това стана ясно на днешното заседание на Комисията по отбрана, когато бе обсъден и подкрепен бе внесеният от правителството Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г.

Спирдон Спирдонов

След като поздравиха ген. Константин Попов за неговия имен ден и изслушаха адмирал Емил Ефтимов, като нов началник на отбраната, депутатите от Комисията по отбрана се захванаха с два документа. Първият бе внесеният от правителството Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2019 г, а вторият – информация по подготвещия се Стратегически преглед на отбраната. По прегледа заседанието бе закрито и на този етап не се знае какво точно става.

Докладът бе подкрепен от комисията. Той бе представен от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. През миналата година фокусът е бил върху модернизацията на Въоръжените сили, постепенното нарастване на средствата за отбрана и преодоляване на некомплекта от личен състав. На дневен ред е и решаването на проблемите, произтичащи от остарялото въоръжение. Подчертано бе, че, независимо от трудностите пред държавата, включително и с разпространението на коронавируса, не бива да се допуска отлагане на модернизацията. Стана ясно, че потребностите на армията надхвърлят чувствително ресурсите, които може да отдели държавата.

Точната оценка за състоянието на Българската армия в доклада е следната: "И през 2019 г. състоянието на отбранителните способности на българските въоръжени сили позволяваше изпълнението на задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения за гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в национален формат и в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, но с ограничения по време и обем на изпълняваните задачи." 

Дискусията се завъртя около структурата на доклада и неговата аналитичност. Според доц. д-р Николай Цонков докладите през последните години много си приличат, както по структура, така и по изводи, оценки и препоръки. Според него липсва аналитичност, която да направи по-ясно състоянието на армията. Препоръча и нова приоритизация на направленията за съсредоточване на усилията, като се изведе доста по напред реализацията на адекватен пакет от мерки за задържане на служба на подготвен и мотивиран личен състав и за повишаване на интереса към военната професия. Г-н Цонков се ангажира да предложи нова структура на подготовката на бъдещите годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили. На неговото мнение, обаче, не бяха депутатите Емил Христов, Пламен Манушев, Владимир Тошев, Борис Вангелов, Константин Попов и др. Според тях структурата е стандартна, а анализът е достатъчен. Определиха доклада като обективен, подробен, аналитичен, точен и дори малко повече критичен.

На въпрос на Милко Нецов заместник-министър Запрянов отговори, че на този етап пандемията COVID-19 не пречи на производствения процес на договорените от България изтребители F-16 и всички подизпълнителски договори се сключват своевременно.

Ген. Кольо Милев постави въпроса да се въведе длъжността „Командващ на вид въоръжена сили“, а не командир, както е сега. Заместник-министър Запрянов отговори, че в натовската система няма командващи.   

Няма съвършен доклад, посоката е правилна, сложи точка на дискусията председателят на комисията ген. Константин Попов.

Междувременно , отговаряйки на интереса на журналистите, адмирал Ефтимов каза, че ситуацията с руските бомбардировачи, които преминаха в близост до НАТО-вското черноморско пространство не е необичайна, нито извънредна. Няма нищо извънредно в ситуацията, в която български изтребители са били вдигнати заради руски бомбардировачи в Черно море. „В изпълнение на мисията еърполисинг мисля, че ние свикнахме с тази нова нормалност“, каза началникът на отбраната.