Прецизират функциите на Щаба на отбраната, като стратегически военен щаб

22.05.2020 г. Прецизират функциите на Щаба на отбраната, като стратегически военен щаб

 Спирдон Спирдонов

От 2016 г. в Закона за отбраната и Въоръжените сили е записано: „Щабът на отбраната е стратегически военен щаб на въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната.“ В рамките на Стратегическия преглед на отбраната се обсъжда как по най-добрия начин Щабът на отбраната да изпълнява замислените му стратегически функции.  „За да изпълнява функциите си като стратегически щаб, е нормално тези функции да бъдат прецизирани и ревизирани, във връзка с по-пълното изпълнение на стратегическата функция на щаба, отговори на въпрос на „Отбрана“ адмирал Емил Ефтимов.  Става дума за функциите по стратегическото ръководство на Въоръжените сили, по процесите на отбранителното планиране и използването на силите и задействане на системата за отбрана. От думите на началника на отбраната стана ясно, че ще се търси отговор на въпроса дали са адекватни дирекциите в Щаба на отбраната, достатъчно интегриран модел ли е Министерството на отбраната, за да може да се осъществят стратегическите функции по ръководството на отбраната.

Това, според адмирал Ефтимов, не означава, че Щабът на отбраната трябва да бъде развърнат в пълна структура, както е един оперативен щаб. Интегрираният модел, уточни той, дава възможност тези функции да бъдат поети и от други дирекции, които не са пряко в Щаба на отбраната. И дава пример „Както е по закон от служба „Военна информация“, която осигурява също стратегическа функция по разузнаването в Бългаарската армия“.

Ние, обърна внимание началникът на отбраната, правим анализ на този интегриран модел, анализ на Щаба на отбраната в светлината на стратегическите му функции. Целта е да се обхванат Щабът на отбраната, специализираната и обща администрация, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за да бъдат в един функционален стратегически модел за ръководство на отбраната, казва адмирал Ефтимов.