Днес трябваше да се открие „Хемус – 2020“

27.05.2020 г. Днес трябваше да се открие „Хемус – 2020“

 Новият период за провеждане на Международното изложение за отбранителна техника и услуги е 30 септември – 3 октомври. Т.е. остават 125 дни.

Спирдон Спирдонов

Организационният комитет по подготовката и провеждането на отбранителното изложение беше взел  решение  XIV-тото поредно издание на „Хемус 2020“ да се проведе от 27 до 30 май 2020 г. в Международен панаир гр. Пловдив.

Във връзка с извъредното положение, обаче на 15 април, на свое заседание Министерският съвет със свое решение, отложи провеждането на Международното изложожение за отбранителна техника и услуги. Остави на Организационния комитет да определи конкретните дати през есента, който взе решение изложението да бъде проведено в периода 30 септември – 3 октомври 2020 г., съобщава сайтът на „Хемус“ Добре е да се отбележи, че най-голямото българско изложение на отбранителни продукти и услуги – „Хемус“ вече има 25 годишна история на богат опит, традиции и успех.

В първоначалното си решение Организационният комитет формулира основните параметри на изложението и възложи отговорности на участниците в подготовката.
Мотото остава „Отбрана, антитероризъм и сигурност“, но тематичните направления поставят акцент върху кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации и автономни системи за наблюдение, информация и реагиране.
Традиционно, „Хемус 2020“ ще бъде организиран и проведен под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Като основни съпътстващи мероприятия са определени провеждането на Десетата международна научна конференция, Индустриален форум, Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“, Статичен показ и демонстрационни мероприятия на видовете Въоръжени сили на Българската армия и други ведомства с отговорности в областта на националната сигурност.
Фондация „Хемус-95“ е определена за непосредствен организатор на XIV-тото издание „Хемус 2020“ с основни партньори „Международен панаир Пловдив“ – АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия‘. На Фондацията е възложено да проведе преговори с основните партньори в резултат на което да бъдат сключени съответните договори и споразумения за сътрудничество.
На редица структури от Министерството на отбраната също така са възложени функции и отговорности по подготовката на „Хемус 2020“ и съпътстващите изложението мероприятия. От българска страна основни потребители на излаганите продукти и услуги са Въоръжените сили, структурите на МВР и Службите за сигурност.