Прецизират компенсациите за военнослужещи на свободен наем

04.06.2020 г. Прецизират компенсациите за военнослужещи на свободен наем

 Спирдон Спирдонов

Правим категоризация на компенсациите за военнослужещите, които живеят на свободен наем. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов в отговор на въпрос на народния представител  ген. Кольо Милев, който попита за жилищната политика на МО.

Това е една от мерките за решаването на този социален проблем в армията. Той пречи и на кадровото развитие на офицерския състав, призна министърът по време на днешното изслушване в Комисията по отбрана. Не е много добре да дойдеш в София, за да служиш на по-висока длъжност, например, след като разходите ти се увеличат чувствително.

В момента сградният жилищен фонд на МО е изчерпан, стана ясно от думите на министъра. Почти бил изчистен въпросът с неправомерното ползване на военни жилища. Предприемат се ремонти на жилища, за да могат да бъдат настанявани безквартирни.

Основната мярка, на която разчитат от МО, е запазване на войсковите имоти. Т.е. там, където има гарнизони, да не се продават или да се подаряват на общините имоти. Чрез отстъпка на право на строеж да се осигуряват необходимите жилища, мислят от министерството. Там, където има такива имоти, като София, Пловдив, Варна и Бургас, щяло да стане по-лесно. В Карлово, обаче, не е така и ще се търсят други решения. Изискването ще бъде военните жилища да бъдат в един район, а на партерните етажи да има и детски градини, което е друг голям проблем за военнослужещите.