Пак излиза на бял свят т.нар. закон за доброволната служба

05.06.2020 г. Пак излиза на бял свят т.нар. закон за доброволната служба

 Спирдон Спирдонов

Така наречен, защото такъв няма. Тази сутрин по БНТ министърът на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че в коалицията се разбрали и ще внесе в правителството законопроекта за доброволната военна служба. Става дума за един законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили, който стои на сайта на МО от 6 август 2019 г. Според министъра този закон ще даде възможност, както за военна подготовка на гражданите, така и за попълване на некомплекта на армията от редовен състав и резервисти. Там става дума за срочната доброволна служба. Генералното решение на недостига от военнослужещи, смята, обаче, той, е възстановяването на наборната военна служба.

Във връзка с това Министерството на отбраната предложи преди близо една година въвеждане на "срочна служба в доброволния резерв". Тя да включва период до 6 месеца, през който пълнолетният български гражданин да преминава военна подготовка и да изпълнява задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили като резервист, се посочвааше в мотивите на проекта. За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистът ще е със статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Той ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното му военно звание. 

Някои от министерствата, между които и Министерството на финансите, бяха дали отрицателно становище, защото според тях в МО имало по-приоритетни разходи, смяташе Красимир Каракачанов. Очевидно сега има промяна в политическата нагласа от есента на миналата година. Предстои да видим дали има промяна и в проекта.

Не бива да се заравя, обаче, че текстовете, които регламентират доброволната служба са само една четвърт от целия проект. Другите уреждат въпроса за резерва на въоръжените сили. Както стана ясно от доклада на правителството за състоянието на отбраната за 2019 г. доброволният резерв е попълнен едва на 13 процента.