Процентът на жени-военнослужещи у нас е на нивото на армиите от НАТО

05.06.2020 г. Процентът на жени-военнослужещи у нас е на нивото на армиите от НАТО

 Това посочва в писмо до редакцията на Otbrana.com лейтенант Мария Крашевски, председател на Сдружението на жените военнослужещи.

Otbrana.com

В качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружението на жените военнослужещи (СЖВ), от името на УС на Сдружението, съм упълномощена да изразя нашето огорчение и категорично несъгласие с някои от твърденията, направени от бригаден генерал о.з. Кольо Милев в неговото интервю, публикувано в сайта Оtbrana.com на 01.06.2020 г. със заглавие „Не са ли твърде много силите ни за НАТО? “, се посочва в становището.  

По-нататък писмото до редакцията продължава така: „СЖВ е неправителствена организация регистрирана в изпълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с чл.186 от Закона за отбраната и въоръжените сили има подписано споразумение за съвместна дейност с Министерството на отбраната. Една от основните цели на СЖВ е издигането на обществения авторитет, утвърждаване на престижа и социалния статус на българските военнослужещи, както и защита на общите им интереси.

В интервюто с цитираното по-горе заглавие се твърди, че броят на жените-военнослужещи нараства чувствително, както и делът им в контингентите зад граница, и че се избягва назначаването им на строеви длъжности. Твърди се също така, че увеличението на техния дял води до негативен ефект и до много повече социални разходи, отсъствия от работа, което влияе на състоянието на подготовката и поражда проблеми в колективите.

Горепосочените твърдения биха могли да доведат до  възникване на напрежение между военнослужещите–мъже и жени и предполагат създаването на предпоставки за нарушаване на принципа за равнопоставеност.

В чл. 139 от Закона за отбраната и Въоръжените сили е записано: „Приемането и изпълнението на военна служба от военнослужещите се основава на принципа на недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за професионална реализация съгласно предварително установените изисквания и критерии за заемане на длъжности във въоръжените сили“.

Към настоящия момент, жените–военнослужещи са 16% от общия числен състав на БА, което е на нивото на останалите армии на страните-членки на НАТО и показва, че това е правилния път към успешното разчупване на стереотипите. В следствие на това, респективно се увеличава и  делът им в контингентите от Въоръжените сили на Република България, участващи в операции и мисии на НАТО и ЕС извън територията на страната, като до момента не е надвишавал 9 % от състава на контингентите.

Известно е например, че при някои от мисиите се налага да се претърсват и обискират жени и деца, което в съответствие с международното законодателство, задължително се извършва от жени-военнослужещи.

По отношение на цитираните социални разходи като „майчински, болнични и т.н.“, законодателят на национално ниво по условията на Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили е решил кога, на кого и при какви условия да се предоставят тези „социални разходи“.

Не сме съгласни категорично и с изказването, че „Едни се товарят с повече задачи, за да покрият отсъствието на жените.“     В Българската армия безспорно служат амбициозни, съпричастни и смели жени-военнослужещи, които отстояват своите принципи, развиват се, усъвършенстват своите възможности и служат рамо до рамо със своите колеги.

Жените в Българската армия ежедневно се доказват в професията си, всяка успешна на длъжността, която заема.

Прочетеното от нас, интервю, не способства за издигането и утвърждаването  авторитета и престижа на българския военнослужещ.”