Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

06.06.2020 г. Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

 Спирдон Спирдонов

Библиотека „Воини ветерани“ продължава да ни радва с поредното си издание. Издателство „Пропелер“ пусна новата книга от тази военно-родолюбива поредица. „През годините на историята ни“ е посветена на 75 години от участието на Българската армия в заключителния етап на Втората светова война и 30 години от възстановяването на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ). Автори на материалите са председатели и други деятели на организацията.

Текстовете са изписани под 40 заглавия. В началото е химнът на СВВБ „Един завет“, а на последната корица са припомнени думите на славния командир на Първа българска армия генерал Владимир Стойчев при посрещането в София “Ние победихме, народе мой! Връщам ти синовете, не само живите, а и ония, които дадоха живота си за честта на твоето име, за твоето щастие, за твоята свобода! Връщам ти победните ти знамена, връщам ти тяхната безсмъртна слава, техния безсмъртен дух“.

Председателите на областните организации на СВВБ споделят опит за работата с ветерните, потомците, другите военно-патриотични организации, училищата и местните органи. Има място и за предисторията, т.е. за военно-патриотичните организации между двете световни войни. Отпечатани са и публикации за проявите на СВВБ, като откриването на паметника на генерал Владимир Стойчев в София, походите по бойните път на Първа българска армия, военно-историческите възстановки, ежегодните чествания на 21 септември – Международния ден на мира, активната международна дейност, включително членството в Световната федерация на ветераните от войните, и др. 90 илюстрации припомнят различни моменти от историята на СВВБ през последните три дестилетия.

„СВВБ е национална, независима, непартийна, самоуправляваща се организация със социална и патриотична насоченост и свой устав. Членството в Съюза е без оглед на политическа и етническа принадлежност, пол и вероизповдание. В него членуват ветерани от войните, потомци, съпруги  (съпрузи), деца и внуци на ветераните и съмишлениците – желаещи да сътрудничат на Съюза за изпълнение на целите и задачите му“, посочва в предговора председателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов.