108 кандидатури на пилоти са били обсъждани за обучение в САЩ

18.06.2020 г. 108 кандидатури на пилоти са били обсъждани за обучение в САЩ

 Досегашната практика е показала, се посочва в отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на народния представител ген. Константин Попов, е доказала, че при физическо и психическо натоварване  с такава продължителност, е много важна нормалната семейна среда. По тази причина е създадена възможност командированите да бъдат съпроводени от членовете на семействата си.  

Спирдон Спирдонов

За усвояване на изребителите F-16 Block 70 в САЩ ще се обучават 12 пилоти и 65 души от инженерно-техническия състав. За подбора на летателния състав Командването на ВВС е определило 17 критерия, става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос на народния представител ген. Константин Попов. Критериите отчитат нивото на летателата подготовка, типът летателен апарат, на който се води подготовката, владеенето на английски език, завършени курсове и академии и т.н.  

За пилоти са били обсъдени кандидатурите на 108 офицери. След проведните беседи са определени 12 за изпращане в САЩ. 4 са за ръководящ летателен състав и водачи на група и 8 - за приучващ се летателен състав. Групата на резервните летци е от 7 души. Не се позволява замяната на един командирован  с друг. Ако това се случи, то ще доведе до ощетяване на българската страна.

Досегашната практика е показала, се посочва в отговора, е доказала, че при физическо и психическо натоварване  с такава продължителност, е много важна нормалната семейна среда. По тази причина е създадена възможност командированите да бъдат съпроводени от членовете на семействата си.  Заплатите на командированите военнослужещи, в т.ч. летателните им надбавки, ще се изплащат по обичайния ред, така както до момента на командироването им.

Първите 4 пилоти ще се обучават 175 седмици или 3,5 години. Следващите шестима ще заминат в средата на 2021 г. Те ще се обучават 2 години. Предстои да бъде уточнен периодът за обучение на последните двама, който ще бъде около 2 години.

Инженерно-техническият състав ще се обучава по-малко от една година. В момента се уточняват вариантите на подготовка. Командването на ВВС е селектирало 190 военнослужещи за усвояване на авиационната техника и средствата за нейното обслужване. Окончателният подбор ще бъде извършен в началото на 2022 г. Има се предвид, че първите два самолета за България ще бъдат произведени в края на 2022 г.