Пак слагат каруцата пред коня

21.06.2020 г. Пак слагат каруцата пред коня

 Не трябваше ли да изчакаме Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност, за да правим каквито и да е структурни промени?

Спирдон Спирдонов

Мозайката на системата за защита на националната сигурност непрекъснато се размества. За добро или за зло, у нас това не се случва рядко. И все някой е недоволен. Сега упреците са насочени към Националната служба за охрана (НСО). А вълненията - около функциите на новата Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ във вътрешното миистерство. Политически ли са мотивите, или не, е друг въпрос. По-скоро темата е кога и в какъв ред се правят подобни трансформации, както, например, чрез Закона за МВР, за които вече стана ясно, че има вето на президента. Преди месец депутатите направиха някои ходове и във Въоръжените сили.

Сега ли му е времето? Сигурно, ако тези и други промени бяха аргументирани в Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност, включително и на отбраната.  Вече година и половина се работи по него, но резултатът все още е невидим. А трябваше. Правителството само си постави срок за приключване - 30 април 2020 г. Впрегна представители на 26 министерства, на Въоръжените сили и специалните служби да работят на принципа „две в едно“. До втората половина на март м.г. така наречената голяма междуведомствена група трябваше да предложи на Съвета по сигурността към Министерския съвет общата политическа рамка, по която да се провеждат прегледите. Има ли такава? Къде е, знае ли я широката общественост?  Подобна неяснота не е в интерес на създаването на условия за широка подкрепа на процеса както в национален, така и в международен план. Т.е. не са известни политическите параметри на стратегическия преглед.

Въпросът, обаче, беше, че действията изпреварват анализите и оценките. От прегледа се очаква да последват редица нови концептуални и регламентиращи документи или сериозни промени на настоящите. Най-вероятно ще имаме нова Стратегия за национална сигурност или най-малкото актуализиране на приетата от парламента Актуализирана стратегия за национална сигурност. И редица още документи. В отбраната, например, нови закон, програма и план за развитие на въоръжените сили, доктрини и т.н. Специалните служби също имат свои закони, които са сравнитено нови, но очевидно ще трябва да бъдат съобразени с изводите и препоръките в окончателния доклад. Ще последват реорганизации и преструктурирания, което е нормално, за да се преодолеят констатираните проблеми. Нищо чудно да има и преподчинявания на структури поради обективни или субективни необходимости.  Крайно необходим ни е консенсус по отношение на по-нататъшното развитие и укрепване на националната сигурност и отбраната. Става дума за съгласие между властите, институциите и гражданското общество. Българите трябва да разберат каква армия ще имат – професионална, наборна или доброволна. Или как полицията да респектира по най-адекватния на различните ситуации начин? С какви мерки ще гарантираме сигурност на лекарите, учителите, възрастните и самотни хора? Редица още въпроси чакат отговори, които вече трябваше да ги има.

Оправдание за закъснението може да се окаже пандемията. Но като че ли този преглед си губи смисъла. От една страна от подобни предварителни законови промени. От друга – поради наближаващия край на мандата на това управление. Едва ли времето ще стигне да се приемат всички необходими документи. Може би това обяснява и някои конюнктурни решения в сферата на сигурността?! Като слагане на каруцата пред коня, например.

(Коментарът е публикуван във в. „Дума“, 22.06.2020 г.)