Оценка „Боеготов“ получи бургаската група за контрол на придвижването от състава на СКС

23.06.2020 г. Оценка „Боеготов“ получи бургаската група за контрол на придвижването от състава на СКС

 Otbrana.com

32-ра Група за контрол на придвижването от 30-ти отряд за контрол на придвижването от състава на Съвместното командване на силите получи оценка „Боеготов“ след проведено сертификационно тактико-специално учение „MC_EX_TRANSPORTER_2020“. Целта бе да се провери и оцени готовността на формированието за дежурство в състава на усилените сили за отговор на НАТО (еNRF) през 2021 г., съобщава Пресцентърът на МО.
Сертификацията бе проведена от комисия от Съвместното командване на силите, като дейностите бяха извършени при строго спазване на противоепидемичните мерки.
Учението се проведе в постоянния пункт за дислокация и в транспортни възли (Летище Бургас, БМФ Порт Бургас, Пункт за базиране - Бургас и ж.п. гара Долно Езерово) в зоната за отговорност на групата.
Сформирани бяха два тима, които изпълняваха различни задачи. Първият, с ръководител капитан Костадинов, получи задача да извърши рекогносцировка на летище Бургас и на БМФ Порт Бургас. Втората задача, която бе отработена по време на учението, бе свързана с реакция при получена информация за организирани протести по маршрута за придвижване от летище Бургас до пристанище Бургас. Вторият тим, с ръководител капитан Ташев, получи задача да извърши рекогносцировка на алтернативен маршрут и да докладва за наличието на критични точки по него. След разузнаване на маршрута и изпращане на доклад тимът получи задача да извърши рекогносцировка на ж.п. гара Долно Езерово. И двата тима изпълниха успешно задачите си във взаимодействие с пристанищните и летищните власти, Регионална дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Бойният ден приключи с доклад за оценка на транспортната инфраструктура, както и с доклади за изпълнените и предстоящите задачи по контрол на придвижването.
По време на сертификацията Групата за контрол на придвижването демонстрира способностите, декларирани и заложени в пакета „Цели на силите – 2017“ за изпълнение на задачи по транспортно осигуряване, и доказа готовността си за застъпване в дежурство към усилените сили за отговор на НАТО (eNRF), за което получи оценка „Боеготов”.
***
32-ра Група за контрол на придвижването е военно формирование на тактическо ниво, подчинено на 30-ти отряд за контрол на придвижването, за организиране, управление и координиране на транспортното осигуряване на Въоръжените сили на Република България и съюзническите сили в заповяданите транспортни възли в зоната за отговорност. Групата изпълнява задачи, свързани с определяне на местата и времето за разполагане на войски в района на летищата/пристанищата в зоната за отговорност, организиране на митнически и гранични процедури на пристигащи, заминаващи и транзитни пътници и товари с различните видове транспорт, както и съгласуването на придвижването и транспортирането на войските с транспортните администрации в зависимост от маршрутите за движение. Формированието подпомага съгласуването на стратегическия транспорт с другите видове транспорт в зоната за отговорност.