Книга разказва за България след Ньойския диктат

24.06.2020 г. Книга разказва за България след Ньойския диктат

 Otbrana.com

Съюзът на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ с председател капитан далечно плаване Атанас Илев продължава поредицата си от книги във връзка със 100-годишнината от Първата световна война. Вече е факт „България и Българската армия между двете световни войни“. Издателството е „Пропелер“. Сборникът от студии и статии е издаден съвместно с редакцията на „Един завет“ и със съдействието на Министерството на отбраната.

В три поредни години бяха публикувани три тома, в които бяха представени публикации на известни български изследователи, чиито имена неизменно присъстват във всички научни форуми, периодични издания, монографии и други прояви, свързани с историята на Първата световна война. Успехът на тритомника е насърчил Съюзът да продължи това дело.

Съставители на богато илюстрования сборник са професорите Димитър Недялков, Светлозар Елдъров и Сево Явашчев. „Подвигът на българския народ в онази епоха има значение и за нашето съвремие като пример, че няма непреодолими препятствия, когато има ясна национална цел. Днес също имаме нужда от опора в изстрадания опит на нашите предшественици, в поуките от историята, в националната ни традиция. Традицията, сама по себе си, е сила, защото достоверно отразява националното битие и съзнание и е жива връзка между минало, настояще и бъдеще. Тя способство и за съхраняване на националната ни памет, така необходима днес“, пишат съставителите. В авторския колектив са още капитан далечно плаване Атанас Илев, главен асистент д-р Радослав Бонев, полковник доц. Нелко Ненов, полк. от запаса доц. Анатолий Прокопиев, доц. д-р Румен Николов, главен асистент д-р Стоян Николов и проф. д.ист.н. Тодор Петров .