Военноинвалиди вземат по 111 лв. по-малко на месец, заради Закона за хората с увреждания

26.06.2020 г. Военноинвалиди вземат по 111 лв. по-малко на месец, заради Закона за хората с увреждания

Спирдон Спирдонов

От Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите приемат това като дискриминация. Очакват справедливо решение по заведеното дело в Комисията за защита от дискриминация и препоръка до компетентните органи за промяна на Закона за хората с увреждания. Това бе изразено днес на пресконференция в БТА от председателя на организацията младши лейтенант от запаса Петър Велчев, председателя на столичното дружество „Военноинвалид“ Емил Гуджев и юриста Иван Сотиров.

Става дума за получаване на финансова подкрепа от военноинвалиди с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ в размер на 57 на сто от линията на бедност, а не както е сега  - 25 на сто. Това лишава около 170 военноинвалиди от 111 лв. на месец, стана ясно на пресконференцията. За съжаление, Народното събрание не подкрепи такова предложение, направено от ПГ на Обединените патриоти при приемането на Закона за държавния бюджет, каза г-н Велчев. Той очаква среща с премиера, председателя на Народното събрание и министърът на отбраната за обсъждане и вземане на решение по този социален казус. Досегашните срещи и становища на институциите не дават позитивен резултат. Става дума за около 350 хил. лв. на година.

Проблемът не е за пренебрегване на фона на ниските военноинвалидни пенсии. Техният размер бе определен като неуважителен към това, което тези хора са дали, т.е. здравето си, за отбраната на страната: от 50 до 70 процента загубена работоспособност – 152 лв., от 70 до 90 процента – 187 лв. и на 90 процента – 199 лв.  По този повод от Съюза предлагат военноинвалидната пенсия да се изчислява като процент от линията на бедност. На въпрос на „Отбрана“ г-н Велчев каза, че му предстои среща с началника на отбраната във връзка с някои въпроси, включително ползването на права по закона за военнонинвалидите, при евентуални инциденти в армията.

Днес се навършиха точно 30 години от възстановяването на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. По този повод бяха припомнени няколко важни годишнини от историята на военно-патриотичната организация. На 29 март тя навърши 105 години. Също 105 години изминаха от първия закон за военноинвалидите, от поемането на патронажа на организацията от върховния главнокомандващ и приемането на девиза „Всичко за България!“ На 12 май се навършиха 95 години от учредяването на Отделение за грижа за военноинвалидите и военнопострадалите във военното ведомство. Преди 90 години на 11 юни в Русе за първи път е изпълнен маршът на Съюза. За съжаление, преди 70 години организацията е била закрита , а държавата е взела имотите и финансовите й средства, което налага сега да се води борба за възстановяването поне на част от тях.

По последни данни от НОИ у нас има 4425 военноинвалиди и военнопострадали. 2240 от тях са военноинвалиди. Военноинвалидите ветерани от Втората световна война са четирима. В София военноинвалидите и военнопострадалите за 520. Не всички, обаче са членове на Съюза. От ръководството работят за привличането нечленуващите, за да могат да ползват правата си по закона.

В края на пресконференцията г-н Велчев предостави на пресклуба на БТА специално подготвена грамота в знак на благодарност за добрата съвместна работа.