Националният мобилен модул по КИС на НАТО участва в симулационното учение на НАТО

10.07.2020 г. Националният мобилен модул по КИС на НАТО участва в симулационното  учение на НАТО

 Otbrana.com

Група от Националния мобилен модул по КИС на НАТО (DCM-F) от състава на 2-ри Свързочен батальон на Групата за КИС на НАТО участва в симулационното учение на Силите за отговор на НАТО „Stand Up Thracians Standing 2020“, за времето от 1 до 27 юли 2020 г. Учението се планира от командира на Групата за КИС на НАТО генерал-майор Волганг Ренер и се провежда от команидра на 2-ри Свързочен батальон подполковник Робърт Топър. Непосредствен ръководител e командирът на Националният мобилен модул по КИС на НАТО – майор Калоян Стоянов, съобщават от СКС.

Целта на учението е да симулира активиране и застъпване в дежурство на Силите за отговор на НАТО  на DCM-F, по врeме на което да се потвърди и изготви оценка за готовността на DCM-F за изпълнение на поставените задачи от ръководството на учението.

За участие в учение от подобен характер сред останалите шест национални модула на 2-ри Свързочен батальон на НАТО е определен българският мобилен модул, което е оценка за професионализма на личния състав в областта на мобилните стратегически комуникации на НАТО. Цялостното планиране на придвижването, подготвянето на комуникационната техника и изпълнението на задачите в дежурство е извършена от командира на Националния мобилен модул майор Калоян Стоянов.  

В изпълнение на първия етап от учението, за два дни, групата от 25 военнослужещи, с пълния набор от комуникационно-информационна и сателитна техника извърши марш с 11 товарни и леки автомобила по маршрут от Горна Малина до щаба на 2-ри Свързочен батальон на НАТО във военна база - Грацанизе, Италия.

С пристигането си в базата само за ден, българските военнослужещи успяват да устроят лагер и развърнат комуникационно-информационен възел (КИВ) за предоставяне на комуникационни услуги на крайните потребители в учението. Допълнително четирима военнослужещи от състава на модула участват в специализирана тренировка с друга радио-сателитна техника използвана по време на дежурството. На следващия ден, за 36 часа след активирането, DCM-F изграждат и каналите за пренос на класифицирана информация.  

В ежедневния си доклад до командира на КИС Групата на НАТО, командирът на 2-ри Свързочен батальон на НАТО подполковник Топър е определил българският модул за най-добре подготвения от всички шест модула в батальона. Българският DCM-F e успял да развърне в пълен обем поверената им техника за двойно по-кратко време от поставения срок. Работата на модула в щаба на 2-ри Свързочен батальон на НАТО продължава, като се очаква той да се завърне в България в края на месеца.

Националният мобилен модул по КИС (DCM-F) е първото формирование на НАТО, сформирано на територията на Република България, като с решение № 282/05.05.2011 г. на Министерския съвет е обявено разполагането му в района на военно формирование 28860 – Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите.

Модулът, като формирование от структурата на НАТО е в състава на 2-ри свързочен батальон (2NSB) към групата на НАТО по КИС (NCISG). DCM е формирование за осъществяване на комуникационно – информационна поддръжка на щабове на НАТО на оперативно ниво при участието им в мисии, операции, кризи и учения.  Съгласно плановете на NCISG и решения на Министерския съвет на Република България, до сега DCM-F е участвал в три ротации по три месеца (с до 15 военнослужещи) в операцията ACTIVE FENCE през 2014 – 2016 г. и в две ротации от шест месеца (с до 18 военнослужещи) в операцията на НАТО RESOLUTE SUPPORT през 2015 – 2016 г.  и 2020 г. в Ислямска Република Афганистан.

 

·         14 март 2014 г. - получена първата комуникационно-информационна и автомобилна техника от Алианса;

·         2015 - получена комуникационно–информационна техника от последно поколение в НАТО;

·         2014, 2015, и 2016 – участие в мисии на НАТО в Република Турция;

·         2016, 2018, 2020 - участие в мисии на НАТО в ИР Афганистан;

·         2018 – участие в учението на НАТО TRIDENT JUPITER в Република Гърция;

·         2017, 2019 – участие в едни от най-мащабните учения на НАТО STEADFAST COBALT (Литва) и TRIDENT JUPITER (Норвегия);