648 страници за над 400 патрона!

14.07.2020 г. 648 страници за над 400 патрона!

 Спирдон Спирдонов

„Енциклопедията на патроните за стрелково оръжие“ е естествено продължение на темата в монографията-справочник „Патрони за стрелково оръжие“, в която са разгледани  основите на устройството, конструкцията, видовете куршуми и експлоатацията на патроните за стрелково оръжие. Новата книга е насочена към конкретни унитарни патрони за нарезно късоцевно и дългоцевно стрелково оръжие, създадени след 1850 година, които продължават  да се произвеждат или вече са обявени за остарели и производството им е прекратено. Това пише рецензентът професор д.т.н. инж. Боян Петков, един от водещите специалисти в областта на въоръжението и боеприпасите. 

Автори на уникалната книга са запасните полковници д-р инж. Красимир Петров и инж. Венцеслав Велев, завършили Висшето народно военно артилерийски училище в Шумен. Полк. Петров приключва военната си кариера през 2016 г.  след 33 години служба в армията, като началник на отдел „Оръжие и боеприпаси“ в дирекция „Логистика“ на МО. Полк. Велев  служи 31 години в армията и се уволнява през 2009 г. като началник на отдел „Финанси“ в СКС. (За връзка с авторите тел. 0889 277 182, Венцеслав Велев. Цената е 60 лв.)

Представени са над 400 патрона.  Съществувалите и съществуващите бойни (армейски) патрони са отразени на почти 100 процента, докато тези за ловни и спортни цели и за самоотбрана – на около 95 процента, поради голямото им разнообразие от куршуми, варианти и производители. Прегледът на патроните за стрелково оръжие включва данни за тяхната история, особеностите на конструкцията им и тактико-техническите им характеристики.

Богато илюстрованата книга може да се ползва от широк кръг читатели – както професионалисти, така и любители на въоръжението и боеприпасите. Тя дава солидни знания за тази специфична област на човешкото познание. В началото, например, е изяснено понятието калибър. Патроните са разделени в две големи групи – в дюймове, съгласно системата за обозначение в САЩ и Великобритания и в метрична система в милиметри. Групата в дюймове е написана от полк. Велев, а в милиметри – от полк. Петров. Използван е голям брой литература, включително и специализирани сайтове на различни езици. Принос има и Музеят на боеприпасите във военно формирование 24480-Ловеч, както и собственият архив и колекция на авторите.

Според проф. Боян Петков книгата-енциклопедия ще бъде много полезна  за тези, които реално боравят с патрони за стрелково оръжие в базите и складовете за боеприпаси в структурите на МО, МВР и другите специализирани органи. Тя ще бъде добър помощник и на специалистите в областта на търговията със специално продукция, както и на колекционерите на въоръжение и боеприпаси.