Читателско и гражданско мнение след изявлението на председателя на СОСЗР

18.07.2020 г. Читателско и гражданско мнение след изявлението на председателя на СОСЗР

 Валентин Цветанов, полковник от ВВС, пенсиониран

Преди няколко дни, по повод последните събития в страната, в сайта беше публикувано изявление на председателя на СОСЗР генерал Златан Стойков. Изявлението е под надслова "Нека се вслушаме в гласа на нашите сънародници, а не на олигарсите".

В изявлението си, генерал Златан Стойков потвърждава, че "СОСЗР е част от това гражданско общество" и че "Това не ни дава право да останем безмълвни по отношение на някои очевидно неприемливи действия на граждани и институции".

В изявлението, генерал Златан Стойков говори и за "въоръжен акт … извършен в институцията на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили." В тази връзка, председателят на Съюза заявява мнение, относно "цивилизования подход при решаването на този казус", както и какво, според Съюза, се е изисквало предварително, а и по време на извършването му.

В изявлението, генерал Златан Стойков казва и: "Като национално отговорна, военно-патриотична и непартийна организация, призоваваме държавните институции да се вслушат в гласовете на хората, колкото и различни да са те". Генералът окачестви това, като "поведение, запазващо  гражданския мир" и призова: "Нека се вслушаме в гласа на нашите сънародници, а не на олигарсите"!

Аз, самият, не съм член на СОСЗР. Изразявам своето лично мнение по изявлението - като читател, гражданин и офицер. Полковник съм от Военновъздушните сили, пенсиониран. Служих близо 40 години в редовете на Българската армия - до навършването от мен на съответната пределна възраст. За определен период от тази служба съм служил и заедно с генерал Златан Стойков.

 Като читател, гражданин и офицер, и като сънародник, очаквам генерала, в качеството му на председател на най-многочисления съюз, а и като радетел за обединяване на запасното войнство - да се вслуша и в моя глас! И да прочете по националните ни ефирни медии това или, имайки предвид развитието на ситуацията от последните дни, и друго изявление на СОСЗР!

Имайки предвид визираните по-горе думи на генерал Златан Стойков, относно "цивилизован подход по даден казус", свързан с държавния ни глава и Върховен главнокомандващ на Въоръжените ни сили - подчертавам отново, че изразявам само личното си мнение като читател, гражданин и офицер! А поради това, че не разполагам с възможност да го изразя по националните ни ефирни медии - го изказвам тук, чрез настоящата електронна медия!

Като полковник, чието звание е по-ниско от това на генералите, считам за правилни думите на генерала "да се вслушаме в гласа на нашите сънародници"!

Като гражданин и аз имам право на глас, понеже като всички служещи и работещи, служили и работели във Въоръжените ни сили - съм "част от това гражданско общество"! А моят глас е и част от "гласовете на хората, колкото и различни да са те". Затова очаквам генерал Златан Стойков да се вслуша в моя глас!

И моят глас казва:

Президентът Румен Радев, на два пъти от официална трибуна, в официални обръщения към народа, посочи какъв трябва да е изходът от сегашната ситуация у нас! Хиляди хора подкрепят мнението на президента, относно този изход! Имам офицерската и гражданската си чест да го подкрепя и аз!