Договориха учебни практики на студенти в Специалните сили

21.07.2020 г. Договориха учебни практики на студенти в Специалните сили

 Между Аграрния университет в Пловдив  и Съвместното командване на специалните операции бе подписано рамково споразумение за сътрудничество.

Otbrana.com

Днес в заседателната зала на Аграрния университет – Пловдив (АУ), ректорът проф. д-р Христина Янчева посрещна командира на Съвместното командване на специалните операции ( СКСО) генерал-майор Явор Матеев, придружаван от майор Тодорка Георгиева – юристконсулт на командването и редник Марио Семерджиев от 3-та група „Специални сили“. От АУ присъстваха зам.-ректорът по учебна дейност доц. д-р Боряна Иванова, помощник-ректорът Величко Родопски и Венелин Цеков – юрисконсулт.

Обсъдени бяха акцентите за бъдещо сътрудничество между Аграрния университет и Съвместното командване на специалните операции:. Става дума за публични лекции от командира на Съвместното командване на специалните операции по теми за сигурността и мобилизацията пред студенти на АУ; посещения на студенти на терени на военното формирование и съвместни инициативи в областта на физическата подготовка и спортната дейност между партниращите институции; организиране и провеждане на учебни практики за студенти на АУ във формированията на Съвместното командване на специалните операции; сътрудничество в сферата на образованието на военнослужещите, промотиране на специалностите, по които АУ провежда обучение в степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“; възможности за обучение на военнослужещите в Центъра за продължаващо обучение към АУ и съвместно участие в обучения, семинари, конференции, кръгли маси и официални чествания. Срещата приключи с подписване на рамково споразумение между двете институции, съобщават от СКСО.