Намаляват приема на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ за летци-пилоти от 14 на 10

22.07.2020 г. Намаляват приема на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ за летци-пилоти от 14 на 10

 По новата специализация „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ са обявени 5 места.

Спирдон Спирдонов

Със заповед от вчера на министъра на отбраната Красимир Каракачанов се променя обявеният брой на местата за прием на курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“. Прави впечатление, че по специализация „Летец-пилот“ има 10 места за МО и МВР, докато по заповедта от началото на годината  те бяха 14 места (12  за МО и 2 за МВР). Намалява се и броят на местата по специализация „Ръководител на въздушното движение“ от 8 на 5, Увеличава се приемът на курсани по специализации „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – от 7 на 8 места, „Летищно осигуряване“ – от 5 на 6, „Авиационно въоръжение“ - от 5 на 6, „Навигационни, комуникационни и информационни системи” –  от 6 на 7. По новата специализация „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ са обявени 5 места.