Честито и успех на полковник Методи Орлов и капитан Петър Димитров!

24.07.2020 г. Честито и успех на полковник Методи Орлов и капитан Петър Димитров!

 Otbrana.com

Авиобаза Граф Игнатиево има нов заместник-командир по летателната подготовка, съобщава сайтът на елитното ВВС-формирование. Заместник-командирът на авиобазата полковник Николай Русев е връчил преди седмица на тържествен строй  пагоните на подполковник Методи Орлов, назначен със заповед на министъра на отбраната на длъжността „Заместник-командир по летателната подготовка“ в авиобаза Граф Игнатиево и повишен в звание „полковник“. Пожелаваме му успех!

След едногодишно обучение и успешно завършване на Военновъздушния колеж „Максуел“ в Алабама, САЩ полковник Методи Орлов встъпва в новата си длъжност. Капитан Петър Димитров, който също се дипломира в САЩ, е повишен в следващо военно звание „майор“ и назначен на длъжност „Старши ръководител на полети „Кула“.

Полковник Николай Русев поздравил двамата офицери-летци и изразил увереността си, че новопридобитите знания и високото ниво на подготовка във висшия военен колеж в САЩ ще бъдат ефективно приложени в повишаването на бойните способности на авиобазата, в подготовката на летателен състав и развитието на методиките за обучение. Той споделил, че въпреки трудностите, през които преминава бойната авиация, приносът и вложената в работата мотивация на всеки един предопределят добрите и сигурни перспективи за развитие.