Голяма победа за българската войска

25.07.2020 г. Голяма победа за българската войска

 Otbrana.com

В нощта на 25 срещу 26 юли 811 г. войската на хан Крум нанася пълен погром на византийската армия в сражението при Върбишкия проход. В сражението загива византийският император Никифор І Геник, заедно със своите военачалници.

След сражението Крум заповядва да отрежат главата на Никифор I Геник, която няколко дни е държана на показ, набита на кол. След това, пак по негова заповед, черепът на императора е обкован със сребро. С него Крум пие наздравица в чест на своята победа.

Победата при Върбишкия проход е един от найголемите върхове на българското военно изкуство през средните векове. България става достоен противник на могъщата Византийска империя.

Освен даровит военачалник, Крум е и талантлив държавник. Смята се, че той създава първите писани закони в българската държава. Според една легенда той разпитал аварски военнопленници какво довело до разпадането и унищожението на тяхната държава и създал своите закони въз основа на техните отговори. Сведения за Крумовите закони се срещат във византийската енциклопедия „Суда“ от 10 век. Трябва да се отбележи фактът, че за пръв път е направен опит да се въведе единен правов ред в страната. Тези закони трябва да уеднаквят правата на славяните и прабългарите в държавата и да премахнат обичайно-правните норми по места.

(„Крум взема главата на Никифор“ (худ. Д. Гюдженов)